Αρχική

Ο Σύλλογος Εστίασης Ν. Χανίων ιδρύθηκε με σκοπό :

Να συνενώσει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης στον Νομό Χανίων σε μια ενιαία οργάνωση για την διαφύλαξη και την προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων τους, καθώς επίσης και να βελτιώσει την εστίασης σε όλους τους τομείς. Να καλλιεργήσει πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης, και να προασπίσει και να κατοχυρώσει την επαγγελματική αξιοπρέπεια των μελών του.
Ο Σύλλογος επιπλέον μπορεί να απευθύνεται σε δημόσιους φορείς, και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις και συλλόγους, για την εκπροσώπηση και διεκδίκηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των επιχειρήσεων μελών του.

Για την ανάπτυξη και την καλύτερη προώθηση των επιχειρήσεων μελών μας, ο Σύλλογος προσφέρει:

  1. Ενημέρωση από εξειδικευμένους νομικούς για μείζονα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.
  2. Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων για την αρτιότερη κατάρτιση ιδιοκτητών και εργαζομένων.
  3. Υλοποίηση υποχρεωτικών σεμιναρίων κατάρτισης.
  4. Συνεχή επικοινωνία με γραμματειακή υποστήριξη.
  5. Σημαντικές εκπτώσεις σε αγαθά και υπηρεσίες για τα μέλη μας. (Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην γραμματεία.)
  6. Δωρεάν παρουσίαση στο site μας, για κάθε μέλος ξεχωριστά.
    Οργάνωση ενεργειών για την προώθηση των επιχειρήσεων μελών μας.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων μελών μας:

Το κάθε εγγραφόμενο μέλος είναι σύμφωνο με το καταστατικό και τους κανόνες δεοντολογίας του Συλλόγου.
Τα μέλη καλούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Το δικαίωμα εγγραφής, 20€ ετησίως.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εστίασης Ν. Χανίων.