Ο Σύλλογος Εστίασης Νομού Χανίων (δείτε εδώ) καλεί τα μέλη του και τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε σεμινάρια πιστοποίησης του ΕΦΕΤ (πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων), που διοργανώνει.

  • Αντικείμενο Προγράμματος:

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση των ιδιοκτητών και του προσωπικού των επιχειρήσεων – μελών του Σωματείου σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με την επίσημη εκπαίδευση του ΕΦΕΤ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση των καταρτιζομένων μετά από εξετάσεις στον ΕΦΕΤ, εφόσον το επιθυμούν οι επιχειρήσεις.

Η εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων αφορά όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων καθώς και η προστασία του καταναλωτή.

  • Που απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται στους ιδιοκτήτες/τριές εργαζομένους/ες των επιχειρήσεων – μελών του Σωματείου Επιχειρηματιών Εστίασης Ν. Χανίων, οι οποίοι ασχολούνται με τον χειρισμό τροφίμων.

  • Εκπαιδευτικές Ενότητες:

Σύμφωνα με την νομοθεσία του ΕΦΕΤ το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες.

  • Εκπαιδευτές:

Οι εκπαιδευτές που θα αναπτύξουν τις ενότητες του προγράμματος, είναι εξειδικευμένοι στην διαχείριση τροφίμων.

  • Κόστος Προγράμματος:

Το κόστος του κάθε προγράμματος ανέρχεται σε 70,00 ευρώ ανά καταρτιζόμενο, συμπεριλαμβανόμενου του παράβολου του Ε.Φ.Ε.Τ. για την διαδικασία των εξετάσεων.

Με την κατάθεση αιτήσεων και χορηγείται Βεβαίωση ως δικαιολογητικό στους Δήμους για άμεση χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας, αλλά και για την απαλλαγή κυρώσεων μέχρι υλοποιήσεως του σεμιναρίου.

Απαραίτητη για την αίτηση η σφραγίδα της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά 10:30 με 12:30 στα γραφεία του Συλλόγου Εστίασης Νομού Χανίων στον 3ο όροφο του ΕΒΕ Χανίων, γραφείο 33, και στο 28210 43028 ή στο 6988857438.