Αγαπητά μέλη,
μόλις ενημερωθήκαμε ότι το νέο σχέδιο κανονισμού για τον κοινόχρηστο χώρο που προωθούσε ο Δήμος, ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αιτηθείτε κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο κι εκείνος είναι υποχρεωμένος να το δεχτεί σε πρώτη φάση.
Μόλις έχουμε νεότερα από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου θα σας ενημερώσουμε.
Ωστόσο δε γνωρίζουμε κάτι περαιτέρω. Θα ενημερωθείτε από εδώ και από την ιστοσελίδα μας μόλις έχουμε νεότερα.
Ο αγώνας μας δικαιώνεται!
Μόνο συλλογικά μπορούμε να τα καταφέρουμε!