Ο Δήμος Χανίων επισημαίνει την απαιτούμενη διαδικασία για τη Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, μετά την με αρ. 87/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Χανίων”.
Ακολούθως, για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά) τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Τηλ. επικοινωνίας : 2821 3 41756, εσωτ . 4, 5 .

πηγή : http://www.chania.gr/katoikoi/arxeioDT-2017/dikaiologitika642017.html