Αγαπητά μέλη καλημέρα σας,
Πριν δύο μήνες η πρόεδρος Αννα Σαματά είχε κάνει αίτημα στη ΔΕΔΙΣΑ εκ μέρους όλου του συλλόγου για να μπουν κίτρινοι κάδοι (για γυαλι) στην Παλια Πόλη.
Η ενέργεια αυτή έγινε με σκοπο να μειωθούν οι δημοτικοί φόροι καθώς η ΔΕΔΙΣΑ δε χρεώνει τα δρομολόγια για την ανακύκλωση ,αλλα μονο για τα σκουπίδια. Εαν μειωθουν τα δρομολογια για τα σκουπιδια (μιας και θα κανουν δρομολογια ανακυκλωσης), θα μπορουμε να ζητήσουμε και μειωση φόρων. 
Σας παραθέτουμε την απάντηση που λάβαμε από τη ΔΕΔΙΣΑ ώστε να είστε ενήμεροι καθώς και περιμένουμε τις προτάσεις σας στο συγκεκριμένο ζήτημα σχετικά με το χώρο τοποθέτησης των κάδων ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα.
 Απάντηση ΔΕΔΙΣΑ:
 
 
Κατ’ αρχήν οφείλουμε να σας συγχαρούμε για την υπεύθυνη συμπεριφορά σας ως ένας περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος πολίτης (και επαγγελματίας), ως όλοι οφείλουμε!
Όντως, στην Παλιά Πόλη Χανίων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν περί τα 220 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)1 , πολλά από τα οποία, δυνητικά, αποτελούν «μεγάλους» παραγωγούς αποβλήτων γυάλινων συσκευασιών2 , γεγονός που από μόνο του υποδεικνύει ότι η εν λόγω περιοχή αποτελεί περιοχή-στόχος για την υλοποίηση δράσεων/ενεργειών και έργων για την προώθηση της χωριστής συλλογής των συσκευασιών αυτών προς ανακύκλωση/αξιοποίηση.
Συγχρόνως, εντός της Παλιάς Πόλης Χανίων, εφαρμόζεται [από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Χανίων] πρόγραμμα Συλλογής Πόρτα –Πόρτα, καθημερινά πλην Κυριακών, κατόπιν εφαρμογής Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) σε τρία ρεύματα:
Κίτρινος κάδος: γυάλινες συσκευασίες.
Μπλε Κάδος: χαρτί και συσκευασίες από χαρτί, αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικό.
Πράσινος κάδος: λοιπά απορρίμματα.
    Αρκετά ΚΥΕ ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔσΠ γυάλινων συσκευασιών το οποίο περιλαμβάνει α)τη διάθεση3 κίτρινων κάδων αποκλειστικής χρήσης στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και β)την αποκομιδή αυτών τρεις φορές την εβδομάδα: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (περισσότερες πληροφορίες για την αποκομιδή μπορούν να δοθούν από τον κ. Γιαννακόπουλο Αθανάσιο, Υπεύθυνος Τμήματος Διαλογής στην Πηγή, τηλ. 2821089440) από ένα ειδικό απορριμματοφόρο όχημα (άνευ συμπίεσης), το οποίο είναι και το μοναδικό όχημα που διέθεσε η ΕΕΑΑ^4 στη ΔΕΔΙΣΑ για να συλλέγει δίτροχους/τετράτροχους κάδους συλλογής γυάλινων συσκευασιών.
    Καθώς στην περιοχή εφαρμόζεται το πρόγραμμα Συλλογής Πόρτα-Πόρτα, δεν υφίστανται κοινόχρηστοι κάδοι για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών, πλην δύο μεταλλικών κωδώνων και μίας πλαστικής κίτρινης 1 Στοιχεία έτους 2013 κατόπιν επιτόπιας καταγραφής– σημειώνεται ότι στο νούμερο περιλαμβάνονται όλα τα είδη Κ.Υ.Ε., καθώς και τα εποχιακά λειτουργούντα. 2 Αναφερόμαστε στις γυάλινες συσκευασίες προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει σύστημα εγγυοδοσίας. 3 Ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα κάδων – μέρος των επαγγελματιών συμμετέχουν με εσχαροκιβώτια δικής τους ιδιοκτησίας. 4 Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης που έχει αναπτύξει και υλοποιεί στην Ελλάδα το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης – «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) – Υποδιεύθυνση Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών & θεμάτων Χ.Μ. Παλιά Πόλη-Κοινόχρηστοι Κάδοι για γυάλινες συσκευασίες-29.08.2017.docx Σελ. 2 από 2 καμπάνας/κώδωνα σε περιμετρικές θέσεις της Παλιάς Πόλης Χανίων5 , που τοποθετήθηκαν σχετικά πρόσφατα (4ος 2017 και 6ος 2016 αντίστοιχα) και συλλέγονται από διαφορετικό ειδικό όχημα/φορτηγό μεγάλου μεγέθους, ώστε να εξυπηρετούνται και οι πολίτες.
Παρόλα αυτά,
καθώς οι διαθέσιμοι υλικοί πόροι της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δεν επαρκούν για την ανάπτυξη δρομολογίου εντός των στενών δρόμων μέρους της Παλιάς Πόλης Χανίων6 για την εξυπηρέτηση Πόρτα-Πόρτα και των πολιτών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα τους απορρίμματα (γυάλινες συσκευασίες) στα τρία σημεία που υπάρχουν οι κοινόχρηστοι κώδωνες,
ήδη έχει σχεδιασθεί7 ειδικό πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθεί (η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού) μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Χανίων. Ειδικότερα, στην υποβληθείσα (και πλέον εγκεκριμένη8 ) προς χρηματοδότηση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020, Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Χανίων προβλέφθηκε Δράση υπό τον τίτλο «Πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Χανίων» – η Δράση αφορά σε υλοποίηση δράσεων/ενεργειών και έργων για την προώθηση της χωριστής συλλογής ρευμάτων ΑΣΑ προς επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης βιοαποβλήτων (στο ΕΜΑΚ Χανίων). Στη Δράση αυτή περιλαμβάνεται και η «Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος διαλογής στην πηγή γυάλινων συσκευασιών στην Παλιά Πόλη Χανίων και συλλογής πόρτα-πόρτα και σε επιλεγμένη περιοχή του αστικού ιστού στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου ΒΑΑ του Δήμου Χανίων, σε εθελοντική βάση». Συγχρόνως, την περίοδο αυτή μελετούμε και θέματα βελτιστοποίησης/ανασχεδιασμού του εφαρμοζόμενου προγράμματος ΔσΠ γυάλινων Συσκευασιών στο Ενετικό Λιμάνι και στην Παλιά Πόλη Χανίων, και θα θέλαμε την αρωγή και συνδρομή με απόψεις από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή, όπως είστε εσείς.
    Στο πλαίσιο αυτό θα εκτιμούσαμε εάν μπορούσατε να συνδράμετε και να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία βελτιστοποίησης/ανασχεδιασμού, ως επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην Παλιά Πόλη Χανίων, αλλά και ως Πρόεδρος του Συλλόγου Επιχειρηματιών Εστίασης Ν. Χανίων για την εγκαθίδρυση κ.ά. ρευμάτων ανακύκλωσης αποβλήτων, όπως είναι τα βιοαπόβλητα.
Υπεύθυνος απάντησης αιτήματος: Μαρία Ε. Φλεμετάκη,
 Χημικός Μηχανικός, M.Sc.
Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών & θεμάτων Χ.Μ. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.
 (ΟΤΑ) 2821091888 εσωτ. 108
flemetaki@dedisa.gr,
M.E.Flemetaki@gmail.com

Σωματείο Επιχειρηματιών Νομού Χανίων

Ελ.Βενιζέλου 4,3ος όροφος,Γραφείο 33
Τηλ. 6988857438