Αγαπητά μέλη,
σας προωθούμε την πρόσκληση της επιτροπής διαβούλευσης για την τροποποίηση της κανονιστικής πράξης 566/1997 χρήσεων γης στην Παλιά Πόλη Χανίων.
Θέμα:   Πρόσκληση σε   συνεδρίαση  Δημοτικής   Επιτροπής  Διαβούλευσης    επί   τηςτροποποίησης της 566/1997 κανονιστικής πράξης χρήσεων γης  στη   Παλιά ΠόληΧανίωνΣας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο  76παρ   2α  του   Ν.3852/2010),   που   θα   πραγματοποιηθεί   στην  αίθουσα   του   ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 18η Δεκεμβρίου2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης της 566/1997 κανονιστικής πράξης χρήσεων γης στη Παλιά Πόλη Χανίων.Σε   περίπτωση  μη  ύπαρξης   απαρτίας  η   συνεδρίαση   θα   πραγματοποιηθεί   την   επόμενηημέρα,  19  Δεκεμβρίου     2017,   ημέρα   Τρίτη   και   ώρα   17:00  (άρθρο   76   παρ   3   τουΝ.3852/2010).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης,
 Φραγγεδάκης Γεώργιος