8/12/2017, Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 18η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης της 566/1997 κανονιστικής πράξης χρήσεων γης στη Παλιά Πόλη Χανίων.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Γεώργιος Φραγγεδάκης

Αντιδήμαρχος Χανίων

πηγή: http://www.chania.gr/katoikoi/municipality-press-releases/epitroph08122017.html