Αρ. Πρωτ.  663/ 2018                                                                                                      Xανιά, 31 / 01 / 2018
ΠΡΟΣ :  Μέλη ΔΣ
ΘΕΜΑ : Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου επιχειρηματιών εστίασης νομού Χανίων, να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση, τη Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του σωματείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Συζήτηση για αλλαγή καταστατικού
2. Γενική Συνέλευση 2018 – ορισμός ημερομηνίας και θεμάτων
3. Θέματα Μελών
4. Λοιπά θέματα
Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία των μελών είναι αναγκαία. Παρακαλούμε επίσης σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνετε τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα γραπτά ή τηλεφωνικά.
Για το ΔΣ του Σωματείου
Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Νομού Χανίων

Ελ.Βενιζέλου 4,3ος όροφος,Γραφείο 33
Τηλ. 6988857438