Αγαπητά μέλη                                                                                                                   Χανιά,  05/02/ 2018
 
Προς :            Όλα τα μέλη του Σωματείου Επιχειρηματιών Εστίασης Ν.Χανίων
                       
 
ΘΕΜΑ :          Ακύρωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 
 
Κύριοι,
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση κλήθηκαν τα μέλη του Σωματείου Επιχειρηματιών Εστίασης Ν. Χανίων σύμφωνα με τη πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 02 Φεβρουαρίου 2018.
Λόγω έλλειψης απαρτίας, η γενική συνέλευση για σήμερα Δευτέρα ματαιώνεται.
 
Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλει εκ νέου, σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου Επιχειρηματιών Εστίασης Ν. Χανίων, τα μέλη του τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα ενάρξεως την 18:00.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
  •  Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2017.
  • Αλλαγή καταστατικού και ποιες είναι οι αλλαγές που θα γίνουν.
  • Εξελίξεις για το ζήτημα των κοινόχρηστων χώρων και πώς θα κινηθούμε την ερχόμενη σεζόν..
  •  Μουσική( Εταιρείες και πνευματικά δικαιώματα).
  •  Λοιπά Θέματα.
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 20 / 02 / 2018, στον ίδιο χώρο, για την ώρα θα ενημερωθείτε αν χρειαστεί.
 
Για το ΔΣ του σωματείο

Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Νομού Χανίων

Ελ.Βενιζέλου 4,3ος όροφος,Γραφείο 33
Τηλ. 6988857438