Αγαπητά μέλη,
    Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων ανακοινώνει στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού του Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2017 από ώρα 08.00 π.μ. μέχρι ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Ελ. Βενιζέλου 4 – Χανιά).
Από τις εκλογές θα αναδειχθεί Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από (31) Τριάντα ένα μέλη.
 
Ο αριθμός των αντιπροσώπων από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου που θα εκλεγεί έχει ως εξής:
α) Τμήμα Εμπορικό: αριθμός αντιπροσώπων Οκτώ (8),
β) Τμήμα Μεταποιητικό: αριθμός αντιπροσώπων εννέα (9),
γ) Τμήμα Υπηρεσιών: αριθμός αντιπροσώπων Δέκα (10),
δ) Τμήμα Τουριστικό: αριθμός αντιπροσώπων τέσσερις (4).
 
Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου εφόσον έχουν εγγραφεί στα μητρώα του και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως εξής:
1.     Τα Νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. (μέχρι και του έτους 2016),
2.     Τα Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο (μέχρι και του έτους 2016).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2821052329.

Κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, οδός Ελ. Βενιζέλου 4 – Χανιά, από τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν το τμήμα κατάταξής τους.
Σας ευχαριστουμε.

Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Νομού Χανίων

Ελ.Βενιζέλου 4,3ος όροφος,Γραφείο 33
Τηλ. 6988857438