Χανιά,  02/02/ 2018
 
Προς :            Όλα τα μέλη του Σωματείου Επιχειρηματιών Εστίασης Ν.Χανίων
                       
 
ΘΕΜΑ :          Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 
 
Κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επιχειρηματιών Εστίασης Ν. Χανίων σε εφαρμογή του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 01 / 02 / 2018,

Σ υ γ κ α λ ε ί

  τα  μέλη του, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει,  την Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα συγκεντρώσεων στο υπόγειο του Επιμελητηρίου Χανίων και ώρα ενάρξεως την 18:00 .
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
  •  Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2017.
  • Αλλαγή καταστατικού και ποιες είναι οι αλλαγές που θα γίνουν.
  • Εξελίξεις για το ζήτημα των κοινόχρηστων χώρων και πώς θα κινηθούμε την ερχόμενη σεζόν..
  •  Μουσική( Εταιρείες και πνευματικά δικαιώματα).
  •  Λοιπά Θέματα.
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12 / 02 / 2018, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:00 μ.μ.
 
Για το ΔΣ του σωματείο

Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Νομού Χανίων

Ελ.Βενιζέλου 4,3ος όροφος,Γραφείο 33
Τηλ. 6988857438