Κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε ισχύ!!! Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Οι αρχές και οι κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους
θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ιδίως το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των φυσικών προσώπων.

Ολα τα χρέη σε δόσεις – Ρύθμιση «ανάσα» για τους επαγγελματίες

Χρέη 125.000 ευρώ από 50.000 που είναι σήμερα προς ΑΑΔΕ και ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ρυθμίζουν μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ στις ρυθμίσεις θα μπορούν να μπαίνουν και οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Αυτό προβλέπουν μεταξύ άλλων οι αλλαγές που συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί και αναμένεται να θεσμοθετηθούν έως τις αρχές Ιουνίου για τον εξωδικαστικό ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων.
Την ίδια ώρα αλλαγές έρχονται και στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, με βασική αλλαγή την άρση του τραπεζικού απορρήτου. Τόσο στον εξωδικαστικο όσο και στον νόμο Κατσέλη στόχος είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων κόκκινων δανειοληπτών αλλά και η αντιμετώπιση όσων κρύβονται πίσω από τα παραθυράκια που σήμερα αφήνει ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Τι προβλέπεται
Αναφορικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό στις παρεμβάσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων:
– Η δυνατότητα ρύθμισης και των οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν κατά το 2017 προς Δημόσιο (ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ αντίστοιχα) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές). Η ένταξη  στον εξωδικαστικό θα αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δάνεια σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31 Δεκεμβρίου 2017.
– Η αύξηση του ποσού οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις 125.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και πρόσθετα 125.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ.
– Η δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους να μπορούν  ρυθμίσουν και τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Σε αυτήν την περίπτωση η επιλεξιμότητά τους θα κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.
– Η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών που κατασχέθηκαν από το Δημόσιο (και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές) με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
– Η υποχρέωση των πιστωτών (Δημόσιο και τράπεζες) να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και την καταψήφιση προτάσεων ρύθμισης του οφειλέτη.
– Η παροχή δυνατότητας χρήσης της πλατφόρμας για αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (π.χ. αγρότες), προκειμένου να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους και προς τράπεζες
– Ο καθορισμός κριτηρίου επιλογής οφειλών μικροπιστωτών που εξαιρούνται της ρύθμισης (κάτω του 1,5% των συνολικών οφειλών ή των 2 εκατ. ευρώ) και οι οποίοι κατέχουν ακριβώς το ίδιο ποσό οφειλής στο όριο του 15% των συνολικών οφειλών ή των 20 εκατ. ευρώ.
– Η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς εταιρείες leasing και factoring αναγνωρίζοντας την ενισχυμένη θέση τους έναντι μη εξασφαλισμένων πιστωτών.
– Η υποχρέωση ελέγχου δανείων με εγγύηση του Δημοσίου με σκοπό να διαπιστώνεται αν όντως ισχύει η εγγύηση.
– Η κατάργηση απαίτησης προσκόμισης δικαιολογητικών, οι πληροφορίες των οποίων παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας αιτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
– Η συμπλήρωση του περιεχομένου της αίτησης με συμπερίληψη του χρόνου στον οποίο ανάγεται το ύψος της κάθε οφειλής. Ετσι θα αποτρέπεται το ενδεχόμενο ανακριβειών ως προς το ύψος των οφειλών που οφείλονται αποκλειστικά στην προσθήκη τόκων.
– Η διαγραφή αίτησης λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο χρονικό σημείο που διαπιστώθηκαν με ταυτόχρονη δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη και ορισμού του ίδιου συντονιστή που χειριζόταν την αίτηση του οφειλέτη, χωρίς αυτή η αίτηση να θεωρείται ως μια νέα αίτηση.

Αποτελέσματα εκλογών αρχαιρεσιών Μαϊου 2018

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και την ψήφο σας στις χθεσινές εκλογές του σωβματείου.
Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά για ένα πολύ ισχυρό σωματείο με συνεργασίες που θα διεκδικεί και θα κερδίζει!
Τα αποτελέσματα των εκλογών του Σωματείου Εστίασης:
Ψηφίσαντες    54
Έγκυρα          53
Άκυρο              1
Λευκά              0
Έλαβαν:

– Ανεξάρτητη Κίνηση Εστίασης και Διασκέδασης Χανίων 32 ψήφους –> 3 ΕΔΡΕΣ
– Αγωνιστική Συνεργασία Εστίασης 21 ψήφους                                 –> 2 ΕΔΡΕΣ
Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Σαματά Αννα 28 σταυροί
2. Αποστολάκης Ιωάννης 13 σταυροί
3. Μελισσινός Κων/νος 11 σταυροί
4. Οικονομάκος Βασίλειος 19 σταυροί
5. Αλέκος Παναγιώτης 10 σταυροί
Αναπληρωματικοί:
1. Κωνσταντουδάκης Μανούσος 8 σταυροί
2. Τζεδάκης Ανδρεάς 4 σταυροί
3. Αποστολάκης Στυλιανός 7 σταυροί
4. Λαγωνικάκης Φραγκίσκος 6 σταυροί
Εκλέγονται για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Ψαρουδάκης Νεκτάριος 15 σταυροί
2. Χρυσοχεράκης Κων/νος 12 σταυροί
3. Καλαϊτζάκης Βύρωνας 11 σταυροί
Αναπληρωματικός
Μυλωνάκης Εμμανουήλ
Πάντα δίπλα σας,
Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Νομού Χανίων

ΣΤΟΧΟΙ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Κάνοντας τον απολογισμό μας ως διοικητικό συμβούλιο θέσαμε τους καινούργιους στόχους και κάναμε έναν απολογισμό των δύο τελευταίων χρόνων της ενεργούς μας δράσης.
 
ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
 
1. Ομαδική προσφυγή προς ΑΕΠΙ/GEA
2. Αίτηση του συλλόγου στο Δήμο Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για μείωση των προστίμων για τους κοινόχρηστους χώρους
3. Σχολείο Τουρισμού
4. Εναλλακτικοί τρόποι για να απαλλαγούμε από ΑΕΠΙ/GEA/ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2016-2018
(Ενημέρωση από την κα Σαματά)
1.      2/2016: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νο 2 – Νο 3 (40 ΑΤΟΜΑ)
2.      4/2016 αύξηση ΦΠΑ –> συνάντηση με Μαργαρώνη, θεσμικές ενέργειες και προτάσεις για μείωσή του
3.      επαφές με προμηθευτές (κάβες) για εκπτώσεις προς τα μέλη μας
4.      6/2016 επαναλειτουργία του site –> www.estiasichania.com, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού τρόπου ενημέρωσης των μελών μας
5.      8/2016 διανομή κουπονιών από τα μέλη μας σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
6.      9/2016 ΛΑΕΚ 63 αιτήσεις (13 επιχειρήσεις)
7.      10/2016 ΕΦΕΤ 47 αιτήσεις
8.      24/10/2016 γενική συνέλευση συλλόγου
9.      16/11/2016 έκτακτο ΔΣ σχετικά με τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων και συνάντηση με τα μέλη μας στο γραφείο του συλλόγου μας
10.  18/11/2016 συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΒΕΧ κ. Μαργαρώνη σχετικά με τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων
11.  24/11/2016 συνάντηση με το Δήμαρχο και την αρχιτέκτονα κα. Αποστολάκη Ειρήνη σχετικά με τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων
12.  28/11/2016 ενημέρωση από Σαματά προς τα μέλη για τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων
13.  7/12/2016 παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων και προτάσεις για τη μη-αύξηση των ανταποδοτικών τελών και του προγράμματος “πόρτα-πόρτα”
14.  8/12/2016 παρουσία με προτάσεις στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα τη Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Χανίων.
15.  17/12/2016 ενημέρωση από το σύλλογο για το νόμο 4442/2016 σχετικά με την Τροποποίηση διαδικασίας αδειοδότησης για τη χρήση μουσικής στα ΚΥΕ
16.  20/12/2016 ενημέρωση και οργάνωση σχετικά με την ομαδική προσφυγή των μελών μας για τα πρόστιμα που προκύπτουν από το νέο κανονισμό παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
17.  31/1/2017 παρόν στη 2η διαβούλευση για τους κοινόχρηστους χώρους
18.  31/1/2017 ενημέρωση για αλλαγές του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων
19.  σεμινάρια ΛΑΕΚ και ΕΦΕΤ
20.  5/2/2017 ενημέρωση για την υποχρεωτική αναγραφή χρήσης ή μή POS και δωρεάν προμήθεια του απαραίτητου αυτοκόλλητου από το σύλλογο
21.  κατάθεση της τελικής μας πρότασης για τους κοινόχρηστους χώρους στο Δ. Χανίων
22.  17/2/2017 παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
23.  18/2/2017 αλλαγές επί του κανονισμού –> ενημέρωση μελών
24.  24/2/2017 προμήθεια δελτίων παραπόνων στα μέλη μας σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ
25.  10/3/2017 προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 (Βεργανελάκης Μιχάλης δικηγόρος) για τους κοινόχρηστους χώρους
26.  10/3/2017 επίσημη αίτηση για συμμετοχή του συλλόγου μας σε κάθε επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Χανίων
27.  31/3/2017 ενημέρωση για το βιβλίο ελέγχου καπνού και τα δελτία παραπόνων που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ΚΥΕ
28.  3/2017 έρευνα σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ σχετικά με την ποσότητα/ποιότητα των τουριστών της πόλης μας
29.  3/2017 ενημέρωση σχετικά με τους ελέγχους και τα πρόστιμα για το κάπνισμα που διενεργούνται από την Διεύθυνση Υγείας
30.  4/2017 συμμετοχή ως χορηγοί στο Τουρνουά Μπάσκετ Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ
31.  4/5/2017 συνάντηση και ενημέρωση της προέδρου στο ΕΜΑΚ ΧΥΤΥ σχετικά με την ανακύκλωση
32.  5/2017 αίτηση προς τη ΔΕΔΙΣΑ για την τοποθέτηση κίτρινων κάδων στην Παλιά Πόλη –> ανακύκλωση και μείωση ανταποδοτικών τελών
33.  5/5/2017 δελτία τύπου σχετικά με το πάρκιν στην πλατεία Κατεχάκη
34.  27/5/2017 συμμετοχή στο φεστιβάλ του Δήμου “Love your Local Market” με εκδήλωση στην οδό Νταλιάνη
35.  δελτία τύπου και επιστολές σε ΜΜΕ για να ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με το νέο κανονισμό και τις απαιτήσεις μας για τον κοινόχρηστο χώρο
36.  31/5/2017 κινητοποίηση-απεργία από όλα τα ΚΥΕ σε συνεργασία με τα τουριστικά σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους
37.  16/6/2017 συμμετοχή του συλλόγου μας στο Διοικητικό Δικαστήριο σχετικά με τον κανονισμό παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
38.  20/6/2017 συναντήσεις του ΔΣ για προσφορές από τράπεζες για τη χορήγηση POS στα μέλη μας (Παγκρήτια Τράπεζα 0,8%) και παροχή βεβαιώσεων προς τα μέλη μας
39.  4/7/2017 συνάντηση με το σύμβουλο της ΠΑΣΚΕΔΙ και ενημέρωση των μελών μας για τη δυνατότητα απαλλαγής από την ΑΕΠΙ/GEA
40.  12/7/2017 ενημέρωση για την υποχρέωση εγκατάστασης POS από τα ΚΥΕ και τα πρόστιμα
41.  19/7/2017 δελτίο τύπου για στήριξη στους αμαξάδες σχετικά με την αλλαγή ωραρίου
42.  8/2017 καθιέρωση εβδομαδιαίου newsletter ενημέρωσης προς τα μέλη μας
43.  29/8/2017 ενημέρωση προς τα μέλη μας και ερώτησή τους για τη χρήση κίτρινων κάδων στην Παλιά Πόλη (για τη μείωση των ανταποδοτικών τελών)
44.  28/9/2017 συνέντευξη σε τοπικά ΜΜΕ σχετικά με την αποχώρηση της RyanAir
45.  10/2017 συμμετοχή στην εκ νέου Επιτροπή Διαβούλευσης του Δ. Χανίων σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και στην Επιτροπή Τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστου Χώρου
46.  σεμινάρια ΛΑΕΚ και ΕΦΕΤ
47.  1/11/2017 κατάθεση πρότασης για τους κοινόχρηστους χώρους
48.  7/12/2017 συμμετοχή στη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί της
Τροποποίησης της 566/1997 κανονιστικής πράξης χρήσεων γης στην Παλιά Πόλη Χανίων
49.  21/12/2017 επιστολή προς Τροχαία για εντατικοποίηση αλκοτέστ στις γιορτές
50.  6/2/2018 ενημέρωση για το ΦΕΚ 1723 ΤΕΥΧΟΣ Β / 18-5-2017 σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που παρανομούν
51.  21/2/2018 γενική συνέλευση.
 
Χανιά 21/05/2018

Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Νομού Χανίων

Ελ.Βενιζέλου 4,3ος όροφος,Γραφείο 33
Τηλ. 6988857438

Οριστική ημερομηνία εκλογών σωματείου

                                                                                                                                   ΧΑΝΙΑ 21/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Σύλλογος Εστίασης Νομού Χανίων ανακοινώνει τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου την Τετάρτη 23 Μαϊου 2018 στο υπόγειο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 4).

Οι κάλπες θα είναι ανοικτές από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Συνάδελφοι, η δύναμη μας είστε εσείς και η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Σας περιμένουμε όλους.

 

 

Με εκτίμηση

ΔΣ