Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι εάν τους έχει έρθει έγγραφο από τη GEA, να το φωτοτυπήσουν και να το φέρουν στο γραφείο μας επειγόντως. Ισχύει μόνο για τα μέλη του σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και για το 2018 και για τα νέα μέλη.
Κτήριο ΕΒΕΧ, 3ος όροφος
Τηλ 6988857438
E-mail: estiasichania@yahoo.gr