Κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε ισχύ!!! Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Οι αρχές και οι κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους
θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ιδίως το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των φυσικών προσώπων.

Ολα τα χρέη σε δόσεις – Ρύθμιση «ανάσα» για τους επαγγελματίες

Χρέη 125.000 ευρώ από 50.000 που είναι σήμερα προς ΑΑΔΕ και ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ρυθμίζουν μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ στις ρυθμίσεις θα μπορούν να μπαίνουν και οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Αυτό προβλέπουν μεταξύ άλλων οι αλλαγές που συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί και αναμένεται να θεσμοθετηθούν έως τις αρχές Ιουνίου για τον εξωδικαστικό ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων.
Την ίδια ώρα αλλαγές έρχονται και στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, με βασική αλλαγή την άρση του τραπεζικού απορρήτου. Τόσο στον εξωδικαστικο όσο και στον νόμο Κατσέλη στόχος είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων κόκκινων δανειοληπτών αλλά και η αντιμετώπιση όσων κρύβονται πίσω από τα παραθυράκια που σήμερα αφήνει ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Τι προβλέπεται
Αναφορικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό στις παρεμβάσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων:
– Η δυνατότητα ρύθμισης και των οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν κατά το 2017 προς Δημόσιο (ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ αντίστοιχα) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές). Η ένταξη  στον εξωδικαστικό θα αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δάνεια σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31 Δεκεμβρίου 2017.
– Η αύξηση του ποσού οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις 125.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και πρόσθετα 125.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ.
– Η δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους να μπορούν  ρυθμίσουν και τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Σε αυτήν την περίπτωση η επιλεξιμότητά τους θα κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.
– Η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών που κατασχέθηκαν από το Δημόσιο (και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές) με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
– Η υποχρέωση των πιστωτών (Δημόσιο και τράπεζες) να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και την καταψήφιση προτάσεων ρύθμισης του οφειλέτη.
– Η παροχή δυνατότητας χρήσης της πλατφόρμας για αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (π.χ. αγρότες), προκειμένου να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους και προς τράπεζες
– Ο καθορισμός κριτηρίου επιλογής οφειλών μικροπιστωτών που εξαιρούνται της ρύθμισης (κάτω του 1,5% των συνολικών οφειλών ή των 2 εκατ. ευρώ) και οι οποίοι κατέχουν ακριβώς το ίδιο ποσό οφειλής στο όριο του 15% των συνολικών οφειλών ή των 20 εκατ. ευρώ.
– Η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς εταιρείες leasing και factoring αναγνωρίζοντας την ενισχυμένη θέση τους έναντι μη εξασφαλισμένων πιστωτών.
– Η υποχρέωση ελέγχου δανείων με εγγύηση του Δημοσίου με σκοπό να διαπιστώνεται αν όντως ισχύει η εγγύηση.
– Η κατάργηση απαίτησης προσκόμισης δικαιολογητικών, οι πληροφορίες των οποίων παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας αιτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
– Η συμπλήρωση του περιεχομένου της αίτησης με συμπερίληψη του χρόνου στον οποίο ανάγεται το ύψος της κάθε οφειλής. Ετσι θα αποτρέπεται το ενδεχόμενο ανακριβειών ως προς το ύψος των οφειλών που οφείλονται αποκλειστικά στην προσθήκη τόκων.
– Η διαγραφή αίτησης λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο χρονικό σημείο που διαπιστώθηκαν με ταυτόχρονη δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη και ορισμού του ίδιου συντονιστή που χειριζόταν την αίτηση του οφειλέτη, χωρίς αυτή η αίτηση να θεωρείται ως μια νέα αίτηση.

Μόνο επώνυμες φιάλες μίας χρήσης για το ελαιόλαδο από 01/01/2018 στα τραπέζια των ΚΥΕ

Φαίνεται ότι επι τέλους αρχίζει να  διευθετείται και στην Ελλάδα η  εκκρεμότητα που υπάρχει  με τις ανώνυμες  φιάλες  νωπού  ελαιολάδου πάνω στα  τραπέζια των επιχειρήσεων εστίασης.

Το πώμα των φιαλών μίας χρήσης δεν πρέπει να επιτρέπει το ξαναγέμισμα τους με λάδι αμφιβόλου ποιότητας

Το πώμα των φιαλών μίας χρήσης δεν πρέπει να επιτρέπει το ξαναγέμισμα τους με λάδι αμφιβόλου ποιότητας

Τα μπουκάλια του λαδόξυδου θα πρέπει να αντικατασταθούν με επώνυμα και οι κατάλογοι πρέπει να γράφουν τι είδους λάδια χρησιμοποιούνται

Τα μπουκάλια του λαδόξυδου θα πρέπει να αντικατασταθούν με επώνυμα και οι κατάλογοι πρέπει να γράφουν τι είδους λάδια χρησιμοποιούνται.

 

Mε ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται στις νέες  αγορανομικές διατάξεις των  Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙΕΠΠΥ)  που πρόκειται να ισχύσουν  με  υπογραφή σχετικής Υπουργικής απόφασης από 1ης Ιανουαρίου 2018,  οι φιάλες με νωπό ελαιόλαδο που  προσφέρονται  στα Τραπέζια των επιχειρήσεων εστίασης,   θα είναι επώνυμες, μιας χρήσεως  και θα φέρουν στην ετικέτα τους  όλες τις σημάνσεις που προβλέπει η νομοθεσία.  Η  χρέωση η μη στον καταναλωτή θα επαφίεται στην βούληση της επιχείρησης.
Βέβαια, το μέτρο δεν  αφορά και τα Ξενοδοχεία, γιατί όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εμπορίου κ. Αντώνης Παπαδεράκης, αυτά υπάγονται  στον ΕΟΤ.  Ελπίζεται όμως ότι και ο ΕΟΤ ο όποίος κατά τεκμήριο ενδιαφέρεται  για  τον  εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος,  θα  ακολουθησει  την ίδια γραμμή  και  θα θεσπίσει ανάλογη  διάταξη.   Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στην Κρήτη  έχουν  αρχίσει ηδη να χρησιμοποιούνται από διάφορες Ταβέρνες  επώνυμες φιάλες, όχι όμως πάντα κατά τον σωστό τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ούτε μιας χρήσης, ούτε έστω  σφραγισμένες.  Απλα αντικατέστησαν τα σκέτα λαδομπούκαλα και ανοιγμένες μεταφέρονται από το ένα τραπέζι στο άλλο!  Και αυτό ενώ σωστές μη ξαναγεμιζόμενες φιάλες άρχισαν να  διατίθενται  από τοπικές  επιχειρήσεις τυποποίησης σε συσκευασίες των 100 και 250 ml με σχετικά χαμηλό κόστος.
Βεβαια,  το κόστος, παρά το ότι η νέα ρύθμιση επιτρέπει να το επιβαρυνθεί η  επιχείρηση, κατά την άποψη μας πρέπει να χρεώνεται χωριστά στον καταναλωτή.
Και  αυτό γιατί η επιχείρηση μπορεί και πρεπει να κερδίζει κάτι από την προσφορά αυτή,  όπως κερδίζει και από το κρασί αλλά και από νερό! Έτσι, θα έχει ενδιαφέρον να την εφαρμόσει. Και  ο καταναλωτής αν πειστεί ότι απολαμβανει προιόν επώνυμο, γευστικό και  υγιεινό και όχι  και αμφίβολης ποιοτητας και ταυτοτητας,  ασφαλως δεν θα εχει αντίρρηση σε ένα λογαριασμό  30-50 ευρώ  να πληρώσει και 2 ευρω παραπάνω! .

Τα οφέλη από  την  εφαρμογή του μέτρου
Οπωσδήποτε η  συγκεκριμένη ρύθμιση  έρχεται να ικανοποιήσει  σειρά αιτημάτων  που έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα    κατά καιρούς  απο τον  ΣΕΔΗΚ αλλά και το Δίκτυο Επιχειρήσεων Αποκλειστικής Χρήσης Ελαιολάδου (ΔΕΑΧΕ) με τα υπομνήματα   αρ.13/26-8-2011,  αρ.9/27-1-2014, αρ. 46/29-7-14 , αρ.14/2-3-2017 που υπέβαλα προς Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης.  Το Μέτρο,  σύμφωνα με τα Υπομνήματα αυτά είναι πολλαπλά ωφέλιμο και επιβάλλεται για πολλούς  λόγους. Μεταξύ  αυτών οι κυριότεροι είναι:
-Η ανύψωση του επιπέδου εστίασης των  επιχειρήσεων εστίασης και  η ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού στην χώρα.
-Η αποφυγή  των  υγιεινών και γευστικών αλλοιώσεων που υφίσταται το εκτεθειμένο στο φώς, την θερμοκρασία και τον αερισμό  ελαιόλαδο με τα   διαφανή φιαλίδια πάνω στα τραπέζια.
-Η διασφάλιση της γνησιότητας του προσφερόμενου ελαιολάδου αλλά και της υγιεινής και γευστικής αξίας του.
-Η ανάδειξη και προβολή  της ταυτότητας και ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου στους πολυπληθείς επισκέπτες της χώρας.
Για τους λογους αυτους, εξ όσων πληροφορούμαστε, η ρυθμιση εγινε δεκτη με ευμενη σχολια και στο Ρεθυμνο και στο Ηρακλειο και ελπιζεται  το ιδιο και στα Χανιά.

Οι παλινωδίες της ΕΕ  και η ανάγκη  εφαρμογής του μέτρου
Η ρύθμιση για τις φιάλες μιας χρήσης , όπως είναι γνωστό, αρχικά είχε νομοθετηθεί και επρόκειτο να  ισχύσει υποχρεωτικά σε όλα τα Κράτη της ΕΕ τον Μάιο του 2013. Δυστυχώς όμως  μετά απο ενδεχόμενες παρεμβάσεις των συμφερόντων των σπορέλαιων,  καταργήθηκε αμέσως την επόμενη ημέρα απο την θέσπιση του και αντί αυτού   θεσπίστηκε   απόφαση για δυνατότητα εφαρμογής του μόνο στις χωρες που επιθυμούν. Έτσι μετά  την  Πορτογαλία, το μέτρο νομοθετήθηκε  και  απο την  Ισπανία στις 1-1-2014, την  Ιταλία στις 11-6-2014 και  την  Κύπρο στις 19-9-2014.
Επομένως η θέσπιση και στην Ελλάδα του Μέτρου έστω και με κάποια σημαντική καθυστέρηση είναι θετική.  Οπωσδήποτε  όμως  θα πρεπει να  ληφθεί πρόνοια  και για την εφαρμογή του και  να μην γίνει το ίδιο με την αγορανομική διάταξη της υποχρεωτικής αναγραφής στους Καταλόγους του είδους  των λαδιών που χρησιμοποιούνται, που θεσπίστηκε, μετά απο παρέμβαση του ΣΕΔΗΚ,  αλλά στην πράξη  φαίνεται ότι ουδόλως  εφαρμόζεται!

Δακοκτονία.  Άρχισε  με  δανεικά και συνεχίζεται με δεκανίκια!
» Απαιτείται  θαρραλέα απόφαση για ριζική λύση. Οι τοπικοί παράγοντες και η Περιφέρεια έχουν τον λόγο

Οι ψεκασμοί κάλυψης με ισχυρά εντομοκτόνα είναι επικίνδυνοι για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο αλλά και για τις τιμές και την διάθεση του ελαιολάδου

Οι ψεκασμοί κάλυψης με ισχυρά εντομοκτόνα είναι επικίνδυνοι για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο αλλά και για τις τιμές και την διάθεση του ελαιολάδου

Η Δακοκτονία, τελικά,  όπως φαίνεται,  άρχισε όπως-όπως  τον Αύγουστο αφού μόλις πριν λίγες μέρες προσλήφθηκαν οι Τομεάρχες Γεωπόνοι αλλά και τα φάρμακα του Κρατικού διαγωνισμού   αναμένονται εναγωνίως  και λέγεται ότι όπου νάνε φθάνουν!  Βέβαια χάρη στις υπηρεσίες των ΔΑΟΚ  κάποιοι ψεκασμοί έγιναν με φάρμακα που δάνεισαν η μια την άλλη, αλλά αυτό δεν παύει να αποτελει παρά μια λύση  προσωρινή.  Από την άλλη πλευρά ανακοινώθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής με τις οποίες, μόνο για το έτος 2017,  επιτρέπεται να ανατίθενται οι εργολαβίες αλλά και η προμήθεια των φαρμάκων στους προσωρινούς μειοδότες,  πριν την  τελική υπογραφή των Συμβάσεων από την Επιτροπή.
Όλα αυτά όμως αποτελούν λύσεις  εμβαλωματικές που αντί να ωφελούν, οδηγούν στην απαξίωση και διάλυση του δοκιμασμένου επί έτη  συστήματος της  ομαδικής δολωματικής δακοκτονίας,  αλλά και στην υποκατάσταση του με λύσεις επικίνδυνες για την δημόσια υγεία αλλά και την διάθεση του προϊόντος.
Οι περιστάσεις είναι κρίσιμες και πριν συμβεί κάποια μεγάλη καταστροφή καλό είναι να ληφθούν θαρραλέες αποφάσεις.  Οι καιροί ου μενετοί και δυστυχώς τα πράγματα χειροτερεύουν από χρόνο σε χρόνο.  Μικρά και μεγάλα συμφέροντα αναπτύσσονται στο κενό που αφήνει ο κρατικός μηχανισμός με συνέπειες που μπορεί να καταστούν ολέθριες.  Οι ψεκασμοί κάλυψης με ισχυρά εντομοκτόνα που συνεχώς γενικεύονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά της κρατικής δακοκτονίας, αποτελούν βόμβα που μπορεί να εκραγεί με τεράστιες συνέπειες  Και είναι ήδη γνωστή η αγωνία Ελαιουργών για την τυχόν επιμόλυνση των λαδιών ολόκληρου του ελαιοτριβείου τους και η πιθανη αδυναμια διαθεση τους. Ήδη υπάρχουν φήμες για βυτία λαδιού που επιστρέφονται  από την Ιταλία η που αναγκάζονται να πουληθούν σε τιμές χαμηλότερες που πρεπει να διερευνηθουν

H σπηλιά του  ελληνικού  υγρού χρυσού, στο Λονδίνο
» Ένα κατάστημα πολυτελείας  που προβάλλει  την διατροφή και το  λάδι της Κρήτης

Η «σπηλιά του υγρού χρυσού» στις όχθες του Τάμεση

Η «σπηλιά του υγρού χρυσού» στις όχθες του Τάμεση

Το αυθεντικό καταφύγιο  του  Ελληνικού Έξτρα Παρθένου Ελαιολάδου (ΕΠΕ)  στο Λονδίνο , είναι μια σπηλιά, στις όχθες του Τάμεση,  ”Liquid Gold Cave”.
Πρόκειται για μια  υπέροχη boutique που ειδικεύεται στο Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο (ΕΠΕ) και σε ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Διευθύνεται από μια  πρώην Νευρολόγο,  ενθουσιώδη οπαδό του έξτρα παρθένου ελαιολάδου  και των υγιεινών πλεονεκτημάτων   της παραδοσιακής Κρητικής διατροφής.

Αυτά και άλλα πολλά αναφέρονται σε  εκτενές άρθρο  του  Ισπανικού περιοδικού  «Mercacei Delicatessen Magazine 91»  συμφωνά με το οποιο  η διαμονή στην Κρήτη της  Δρ Stavia Blunt,  για μια εκπαιδευτική άδεια,  μεταμόρφωσε την ζωή  της. Η   πρώην  Νευρολόγος, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κένυα με  καταγωγή   μισή Ελληνική και  μισή Αγγλική και  άσκησε  το επάγγελμα  της στο Λονδίνο μεταξύ του 1994 και 2012,   στην Κρήτη  διαπίστωσε ότι ο τρόπος ζωής των Κρητικών και ιδίως η   παραδοσιακή διατροφή τους, συνέβαλαν σημαντικά  στην υγεία  τους πράγμα που κατά την άποψη της  πρέπει να  αναδειχτεί και να γίνει  ευρέως γνωστό.

Η «Σπηλιά με το υγρό ελληνικό χρυσό» άνοιξε τις πόρτες της και λειτουργεί από  το 2010  στις όχθες του ποταμού Τάμεση.

Το εσωτερικό της «Σπηλιάς» με τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα και άλλα gourmet ελληνικά προϊόντα

Το εσωτερικό της «Σπηλιάς» με τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα και άλλα gourmet ελληνικά προϊόντα

Η εμπειρία της Δρ Stavia Blunt που έχει αποκτηθεί από    αυτή «την αγάπη» της  για το Έξτρα  Παρθένο Ελαιόλαδο και τον  Μεσογειακό τρόπο ζωής,  είναι αρκετά μεγαλη. Όπως είπε  «έχω κάνει πολλά μαθήματα γευσιγνωσίας ελαιόλαδου και έχω καθοδηγήσει    την συγγραφή ενός από τα πιο διαδεδομένα βιβλία  για αυτό το θέμα. Έχω μάθει επίσης πολλά για τις ελιές, την  κηπουρική και την παραγωγή του ΕΠΕ. Θα έλεγα ότι είμαι ένας εμπειρογνώμονας στον τομέα του ελαιολάδου και είμαι ιδιαίτερα ειδικευμένη στα οφέλη  του για την υγεία»

Η είσοδος του ντελικατέσεν καταστήματος "Liquid Gold Cave"

Η είσοδος του ντελικατέσεν καταστήματος “Liquid Gold Cave”

Στο κατάστημα με τα  Ελληνικά gourmet προϊόντα «της πιο υγιεινής διατροφής στον κόσμο» εργάζονται και δύο συνεργάτες της ιδιοκτήτριας κ.  Blunt που έχουν εκπαιδευτεί από την ιδία.   Η Άννα Siemiasczko, διευθύντρια του Liquid Gold Cave και η Ελευθερία Καρυπίδη  (Sales & Marketing) η  οποία είναι Ελληνίδα που μεγάλωσε όπως λέει με ελληνικό ελαιόλαδο.

Η κουλτούρα των Βρετανών
Ωστόσο,  η κουλτούρα του  έξτρα παρθένου  ελαιολάδου, είναι ελλειμματική στους καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Στην Αγγλία υπάρχουν ακόμα αρκετοί ανίδεοι για το ελαιόλαδο και τα ευεργετήματα  του έξτρα παρθένου αλλά και η πληροφόρηση  για τις ποιότητες είναι γενικά κακή καίτοι αρχίζει  να βελτιώνεται. Το κατάστημα μου λέει η κ. Blunt. δεν εστιάζεται μόνο στην προσφορά καλύτερου ελαιόλαδου, αλλά και στην εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με αυτό το υπέροχο προϊόν.

Μονο έξτρα παρθένο Ελληνικό
Το ελληνικό υγρό χρυσό Έξτρα Παρθένο είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο κατάστημα μου. «Όλα τα ελαιόλαδα μου είναι από την Ελλάδα. Είναι έξτρα παρθένο υψηλής ποιότητας που αγοράζονται  από τους καλύτερους παραγωγούς της Κρήτης και της νότιας Πελοποννήσου».
Τελευταία ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για ελαιόλαδο τελευταίας συγκομιδής με πολύ χαμηλές οξύτητες, γενικά  χαμηλότερες από 0,3 ° κατά την ώρα της εμφιάλωσης  και εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  «Τα  περισσότερα από αυτά  είναι   ΠΟΠ    ΠΓΕ και πιστοποιημένα βιολογικά έξτρα παρθένα»
Το κατάστημα με την τοξωτή οροφή του ανακατασκευασμένο  σε  σπηλιά του τυπικού ελληνικού νησιού της Σαντορίνης, με κατάλληλη διακόσμηση και διαρρύθμιση εξυπηρετεί την προβολή των  ντελικατέσεν προϊόντων που πωλούνται εκεί. Τα ΕΠΕ καταλαμβάνουν τη μία πλευρά του καταστήματος, οργανωμένη σύμφωνα με τη γεωγραφική τους θέση στο εσωτερικό της χώρας και την ελληνική ποικιλία ελιάς, και κάθε ένα συνοδεύεται από μια σύντομη περιγραφή για το γούστο και τις χρήσεις των πελατών.
Μέχρι σήμερα, έχουμε οργανώσει  αρκετά μαθήματα γευσιγνωσίας ελαιολάδου και μια Ημέρα Κρητικής Κουζίνας (Cretan Cookery Day) ενώ παράλληλα έχει δημιουργηθεί  και η «Λέσχη Κρητικού Δείπνου)  όπου τα Έξτρα Παρθένα   συνοδεύουν  σε  δημοσιότητα το  φαγητό, το κρασί και την  παραδοσιακή μουσική και  χορούς της Ελλάδας.

Πηγή «Mercacei»

Διαγραμμίσεις για την οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων: Από τον Δήμο Χανίων

Ξεκίνησαν από τον Δήμο Χανίων οι διαγραμμίσεις, προκειμένου να οριοθετηθούν τα τετραγωνικά μέτρα, που δικαιούνται να καταλαμβάνουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έπειτα από την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων (Διοικητικό Πρωτοδικείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ΣτΕ), μετά και τις προσφυγές, που είχαν υποβληθεί.

Ήδη διαγραμμίσεις έχουν ολοκληρωθεί στις οδούς: Χρ. Επισκόπου, Κ. Σαρπάκη, Χ. Νταλιάνη, Ποτιέ, ενώ αυτές θα συνεχιστούν σε όλα τα καταστήματα, που έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος χρήσης και τα οποία διαθέτουν άδεια κοινοχρήστου χώρου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, επισημαίνει: “Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας για εξορθολογισμό των παραχωρήσεων των κοινόχρηστων χώρων, προχωράμε στις απαραίτητες εργασίες διαγραμμίσεων, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό, που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία με την υπ’ αριθμ. 87/2017 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Προστατεύουμε την αισθητική φυσιογνωμία και τη λειτουργικότητα της πόλης μας, προσδοκώντας ουσιαστικά αυτή να αποκτήσει ένα φιλικότερο πρόσωπο για τους συνδημότες και τους πολυάριθμους επισκέπτες μας”. 

photo

photo

πηγή: http://www.chania.gr/katoikoi/municipality-press-releases/apoplhromhxreonstousdhmous22082017.html

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Aγαπητα μέλη,


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΑΝΙΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Εδώ και μήνες υπάρχει από το Δήμο Χανιων μία προπαγάνδα εναντίον όλων των Χανιωτών: με προσχημα την «αναβάθμιση» της πολης, γίνεται μία μείωση της παραχωρησης του κοινοχρηστου χωρου σε ποσοστο πολυ μεγαλυτερο του 50%.
Με μελετες που υπεγραφησαν 40 και πλεον χρονια πριν, που ακομα και οι ιδιοι οι μελετητες τους αμφισβητουν την εφαρμογη τους σημερα, μας «απειλουν» με μειωσεις τραπεζοκαθισματων στο Ενετικο Λιμανι απο 6500τμ σε 2500τμ και ακομα περισσοτερο σε ολη την υπολοιπη Παλια και νεα πολη.
Ο Δημος Χανιων λεει ΨΕΜΑΤΑ οταν δηλωνει οτι η Αποκεντρωμενη Διοικηση Κρητης εκρινε νομιμο τον κανονισμο παραχωρησης διοτι γνωριζει πολυ καλα οτι ο κανονισμος κρίθηκε ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΕ 3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, τα οποια καλειται να αλλαξει ακολουθωντας τη νόμιμη οδό και, όλως περιεργως,δεν το πραττει, εκμεταλλευόμενος τη δική του εξουσία.
Ο Δημαρχος Χανιων κοροιδευει ολους τους πολιτες οταν δηλωνει οτι αυτος ο κανονισμος θα φερει μια ταξη στην προσβασιμοτητα μες στην πολη και, λαμβανοντας υποψη του ενα μικρο ποσοστο παρανομουντων (που φυσικα θα συνεχισουν να παρανομουν γιατι το κανουν με τις πλατες των υπευθύνων) δημιουργει εναν κανονισμο που θα προκαλεσει τεραστιες μειωσεις θεσεων εργασιας, τεραστιες μειωσεις στον τζιρο των επιχειρησεων σε σημειο να μην μπορουν να πληρωσουν τους -ουτως ή αλλως- δυσβασταχτους φορους που Δημος και κυβερνηση επιβαλλουν!
Εαν ήθελε πραγματικά να λύσει το προβλημα της προσβασιμότητας στην πόλη για τους πεζούς και τα ΑμεΑ, θα ειχε πρωτα απο ολα φροντισει να επιδιορθωσει ολα τα πεζοδρομια της πολης που ειναι ειτε  διαλυμενα ειτε γεμάτα με στυλους και καδους απορριμματων επανω στις ραμπες!
Η δημοτική αρχή προσπαθει να παρει με το μερος της την κοινη γνωμη λεγοντας ΨΕΜΑΤΑ για τις επιπτωσεις που θα εχει η εφαρμογη του νεου σχεδιου ενω ταυτοχρονα ο νεος κανονισμος ΕΞΑΙΡΕΙ συγκεκριμενες οδους που ολοι γνωριζουμε οτι πισω τους υπαρχουν τεραστιας διαστασης πολιτικα συμφεροντα!
Ομως, σ αυτο τον αγωνα στις 31/5, ισως και για πρωτη φορα, ειμαστε ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ εναντια στην πιο γελοια και ακραία αποφαση που εχει ληφθει ποτέ απο δημοτική αρχή!
Αγαπητοί συμπολίτες μας, μην πέφτετε στην παγίδα που σας στήνουν! Προτού κρίνετε, διαβάστε τον κανονισμό! Μας θίγει όλους!
Σύλλογος Εστίασης Ν. Χανίων
Ένωση Καταστηματαρχών Ενετικού Λιμένα
Και εμπορικά καταστήματα της πόλης

Νέα εποχή για την ΑΕΠΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Νέα εποχή για την ΑΕΠΙ
Προχωρά δυναμικά υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της
Μαρούσι, 2  Μαρτίου 2017: Η ΑΕΠΙ προχωρά δυναμικά στην επόμενη μέρα της ενισχύοντας με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και γνώσης αλλά και δημιουργούς  το Διοικητικό της Συμβούλιο  και καταδεικνύοντας έμπρακτα την πρόθεσή της για ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και της οικονομικής της θέσης μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).
Ειδικότερα, με σημερινή της επιστολή  στον ΟΠΙ,  η ΑΕΠΙ γνωστοποίησε τα εξής :
–        Τις προτάσεις της για τη σύνθεση  του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.  Το νέο ΔΣ  θα οριστεί σε Γενική Συνέλευση της εταιρίας που προγραμματίζεται στις 10 Μαρτίου 2017. Πρόεδρος του ανανεωμένου ΔΣ  θα προταθεί να αναλάβει ο κος Ηλίας Φιλίππου. Ο κ. Φιλίππου είναι διακεκριμένος Έλληνας στιχουργός με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (στη Φιλοσοφική και τη Θεολογική Σχολή) και σε πανεπιστήμια εξωτερικού. Τα τελευταία 40 χρόνια έχει συγγράψει στίχους για τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες, ενώ είναι ευρέως αποδεκτός από την κοινότητα των Ελλήνων δημιουργών.
–        Την προτεινόμενη  5μελή Συντονιστική Επιτροπή,  η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της την Παρασκευή 10 Μαρτίου και θα παραμείνει εν ενεργεία μέχρι και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ που έχει εξαγγείλει η ΑΕΠΙ. Ο ρόλος της επιτροπής θα είναι η έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών και εκρροών της εταιρίας.  Οι λεπτομέρειες και ο ακριβής τρόπος λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν επίσης αρμοδίως στον ΟΠΙ.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΑΕΠΙ έθεσε υπόψη του ΟΠΙ σήμερα και την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΓΕΜΗ αναφορικά με την ΑΜΚ που έχει εξαγγείλει η εταιρία .
Επίσης υπόψη της εποπτεύουσας αρχής τέθηκε και γνωμάτευση της διεθνούς ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.». Η γνωμάτευση αυτή συντάχθηκε μετά από πρωτοβουλία της ΑΕΠΙ με στόχο να εξεταστούν αναλυτικά τα θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της ΑΕΠΙ, ενώ αξιολογήθηκε και αποτιμήθηκε  και το Επιχειρηματικό Σχέδιο της έως το 2020.
Σε ότι αφορά την έγγραφη κατάθεση των απόψεων της ΑΕΠΙ για τα ευρήματα της έκθεσης της ΕΥ αυτές θα υποβληθούν όπως ορίζει η δέουσα διαδικασία,  μετά την λήψη όλων των εγγράφων, που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο που έχει καταρτιστεί για το θέμα, η αποστολή του οποίου εκκρεμεί από τον ΟΠΙ. Η σχετική αίτηση για τη χορήγηση του πλήρους διοικητικού φακέλου κατατέθηκε καθώς διαπιστώθηκε – στο πλαίσιο της σχετικής προετοιμασίας – ότι η ΑΕΠΙ έχει γνώση  των εγγράφων που  της έχει αποστείλει ο  ΟΠΙ μόνο μέχρι την 31/8/2015.
Σημειώνεται τέλος ότι η ΑΕΠΙ θα συνεχίσει να ενημερώνει επίσημα και με πράξεις όλους τους ενδιαφερόμενους αναφορικά με τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και στις οποίες έχει δεσμευτεί με στόχο την ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς πνευματικών δικαιωμάτων.