Δημόσια Τάξη

Διαδικασία Αδειοδότησης

α. Καταστήματα και λοιποί χώροι τροφίμων και ποτών.
Την διαδικασία Αδειοδότησης την αναλαμβάνουν οι Δήμοι και αυτοί είναι που εκδίδουν την τελική άδεια. Το αρμόδιο τμήμα του Δήμου που εκδίδει τις άδειες λειτουργίας, στέλνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σχέδια σφραγισμένα από μηχανικό, στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία αφού τα ελέγξει και κάνει επίσκεψη στο υπό ίδρυση κατάστημα για να επιβεβαιώσει την ορθότητα αυτών, τα εγκρίνει, τα επιστρέφει στον Δήμο.

Πέρα από την Υγειονομική Υπηρεσία, ο Δήμος ζητάει και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εγκεκριμένο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται ύστερα από κατάθεση στην Υπηρεσία από Μηχανικό σχεδίων κάτοψης του χώρου με τις μελέτες που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση.

Επίσης στην περίπτωση που δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη ότι το κατάστημα θα παίζει μουσική, είτε ζωντανή μουσική (όργανα) είτε με μηχανικά μέσα (στερεοφωνικό) το οποίο έχει συνδεθεί με ηχεία, απαιτείται και έκδοση Άδειας Μουσικής. Για την έκδοση της Άδειας Μουσικής του Δήμου απαιτείται και Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. ΑΕΠΙ). Για την έκδοση της Άδειας ΑΕΠΙ απαιτείται μηνιαία πληρωμή των δικαιωμάτων. Τονίζεται πάντως ότι η απαίτηση της Άδειας Μουσικής απαιτείται εφόσον την ζητήσει ο ιδιοκτήτης και ανάλογα με την χρήση που θέλει να έχει το κατάστημα του.

Σε κάθε περίπτωση πριν επιλεχθεί ο χώρος από τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει να εξεταστεί η νομιμότητα και η καταλληλότητα του από Μηχανικό. Υπάρχουν κάποιες κτιριολογικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται. Έτσι για παράδειγμα ένας χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διαθέτει χώρο w.c. και προθάλαμο, χώρο παρασκευαστηρίου, χώρο αποθήκευσης προϊόντων, χώρο εξυπηρέτησης του κοινού κ.τ.λ. Το κάθε τμήμα του καταστήματος πρέπει να έχει ένα ελάχιστο εμβαδόν και ύψος καινα είναι νόμιμος χώρος με βάση την πολεοδομική νομοθεσία. Επίσης η χρήση του χώρου που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να προβλέπεται από την οικοδομική άδεια ή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα εγκατάστασης αυτής. Φυσικά στο αρχικό στάδιο της έκδοσης της άδειας δηλαδή της προέγκρισης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι επιτρέπεται τέτοια χρήση στην περιοχή, λαμβάνοντας βεβαίωση χρήσης γης από την πολεοδομία ενώ θα χρειαστεί και συναίνεση της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του χώρου.

β. Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο) και μικρά εμπορικά καταστήματα τροφίμων και ποτών (π.χ. ψιλικών, μίνι μάρκετ κ.τ.λ.)

Για καταστήματα :

 1. Οπωροπωλείο
 2. Κρεοπωλείο
 3. Παντοπωλείο
 4. Πτηνοπωλείο
 5. Αυγοπωλείο
 6. Ιχθυοπωλείο
 7. Γαλακτοπωλείο
 8. Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
 9. Καφεκοπτείο
 10. Πρατήριο ελαίων και λιπών
 11. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
 12. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
 13. Πρατήριο άρτου*
 14. Πρατήριο έτοιμου φαγητού
 15. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
 16. Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
 17. Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
 18. Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα (κατάστημα ψιλικών).
 19. Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

Πρακτικά ο μηχανικός κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες π.χ. συστήνει και ελέγχει τα μέτρα πυρασφάλειας, δίνει βεβαίωση κύριας χρήσης στον πελάτη με σφραγισμένο σχέδιο χωρίς να χρειάζεται να πάει στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Έτσι η διαδικασία είναι πιο γρήγορη αφού δεν κατατίθονται σχέδια και μελέτες στην πυροσβεστική και υγειονομική υπηρεσία αλλά ο έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων.

Τα βασικά στάδια της παραπάνω διαδικασίας είναι :

 • O ιδιοκτήτης κάνει μία αίτηση προέγκρισης στον Δήμο μαζί με συναίνεση των συνιδιοκτητών του κτιρίου περί της εγκατάστασης του καταστήματος.
 • Εντός 15 ημερών ο Δήμος δίνει την προέγκριση.
 • Με την προέγκριση ο ιδιοκτήτης κάνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.
 • Για την τελική άδεια υποβάλλεται νέα αίτηση για τελική άδεια μαζί με ΥΔ ιδιοκτήτη και Μηχανικού ο οποίος πιστοποιεί ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές της πολεοδομίας και της πυρασφάλειας. Ο Μηχανικός παρέχει στον ιδιοκτήτη σχέδια με βεβαίωση περί καταλληλότητας του χώρου τα οποία ο ιδιοκτήτης διατηρεί στο κατάστημα του.
 • Ο Δήμος δίνει στον ιδιοκτήτη βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης η οποία ουσιαστικά είναι η άδεια λειτουργίας.
 • Ο Δήμος γνωστοποιεί την έναρξη της επιχείρησης στην Υπηρεσία Δόμησης (Πολοδομία), Υγειονομική Υπηρεσία και Πυροσβεστική Υπηρεσία οι οποίες σε ποσοστό 20% διενεργούν ελέγχους.