Υγειονομικά Θέματα

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

http://www.crete.gov.gr/images/region/Γενική_Αίτηση_ΔΥΚΜ.pdf

 • Βεβαίωση καταλληλότητας αυτοκινήτου μεταφοράς Τροφίμων και Ποτών για την ταξινόμηση ή για κάθε νόμιμη χρήση

http://www.crete.gov.gr/attachments/article/6351/Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση χορήγησης Βεβαίωσης Καταλληλότητας Αυτοκινήτου Μεταφοράς Τροφίμων.pdf

 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Βιβλιάρια Υγείας – Πιστοποιητικά Υγείας

Έκδοση βιβλιαρίου υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά:

 1. Βιβλιάριο υγειάς από βιβλιοπωλείο (ΟΑΕΔ αν δουλεύουν σε ξενοδοχείο με θεώρηση ιατρού Παθολόγου).
 2. 1 φωτογραφία.
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Αμεσο & Καλλιέργεια κοπράνων.
 5. Α/α θώρακα με γνωμάτευση ακτινολόγου ιατρού
 6. Δείκτες Ηπατίτιδας Β και C (ΗBsAg, antiHbs, antiHbcore, HCV)
 7. Wright.

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται επιπλέον:

 • Φωτοτυπία διαβατηρίου.
 • Αδεια παραμονής.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από 15 λεπτά μέχρι 24 ΩΡΕΣ.

Δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από 8.30 πμ έως 12.00 μ.

Πληροφορίες:

Κουτρουμπά Ελένη, ιατρός, ειδικός παθολόγος δ/νσης δημόσιας υγείας Χανίων
Τηλ.: 2821344225
Πατελάκη Ελένη, αδελφή νοσοκόμος
Τηλ.: 2821344243

 

Δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Αμεσο & Καλλιέργεια κοπράνων.
 3. Α/α θώρακα με γνωμάτευση ακτινολόγου ιατρού.
 4. Δείκτες Ηπατίτιδας Β και C. HbsAg, antiHbcore, antiHbs,  HCV.
 5. Wright

(Για εργαζόμενους σε ξενοδοχεία απαιτείται η θεώρηση της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου από Παθολόγο Ιατρό και στην συνέχεια  η θεώρησή του από την Υγειονομική Υπηρεσία)

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται επιπλέον:

 • φωτοτυπία διαβατηρίου
 • άδεια παραμονής

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από 15 λεπτά έως 24 ώρες.

Δικαιολογητικά γίνονται δεκτά καθημερινά από 8:30 έως 12:00

Πληροφορίες: Κουτρουμπά Ελένη, Ιατρός, Ειδικός Παθολόγος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Tηλ.: 28213 44225
Πατελάκη Ελένη, Αδελφή Νοσοκόμος.
Τηλ.: 28213 44243

ΑΙΤΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.pdf