Πυροπροστασία

Για μικρά καταστήματα συνήθως απαιτούνται μερικοί πυροσβεστήρες, ελάχιστο πλάτος διαδρόμων διαφυγής, φωτισμός ασφαλείας σήμανση στις εξόδους τα γνωστά “EXIT”. Επίσης επιβάλλεται σε όλα τα καταστήματα να υπάρχει μόνιμο δίκτυο πυρόσβεσης π.χ. απλό λάστιχο το οποίο μπορεί και να συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης ή αλλιώς βάνες πυρόσβεσης. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει χρήση υγραερίου, φριτεζών και γενικά εστιών χρειάζονται μόνιμα μέσα πυρόσβεσης και ειδική μηχανολογική μελέτη. Φυσικά σε πολύ μεγάλα καταστήματα και ανάλογα με την χρήση απαιτούνται και συστήματα πυρανίχνευσης, συναγερμού κ.τ.λ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις για να ελεγχθεί ο εκάστωτε χώρος χρειάζεται ο έλεγχος από μηχανολόγο μηχανικό.Γιατί παίζουν ρόλο πολλές μεταβλητές(σχέδιο κτηρίου κ.τ.λ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ασφαλείας κύριο Τσακαράκη στο 28210-84120 ή να επισκεφτείτε τον αντίστοιχο ιστόχωρο :

http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia.csp

Έντυπα μελετών πυροπροστασίας

Σχετικά νομικά έγγραφα

Πιο αναλύτικα :

Εδώ