Πολεοδομία

Χώροι καταστήματος και προδιαγραφές

Γενικά το απαιτούμενο εμβαδόν διαφέρει αναλόγως το είδος του καταστήματος και την δυναμικότητα. Μπορούμε μόνο να πούμε κάποιες βασικές προδιαγραφές που ισχύουν σχεδόν σε όλα τα καταστήματα.

Αποχωρητήρια (w.c.)
Όλα τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είτε είναι εμπορικά (π.χ. μικρό πρατήριο άρτου για περαστικούς) είτε είναι χώροι συνάθροισης κοινού (π.χ. μία καφετέρια) πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα w.c. και έναν προθάλαμο. Η λογική είναι ότι και στα εμπορικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει οι εργαζόμενοι να μπορούν έχουν πρόσβαση σε w.c. . Εάν η επιχείρηση εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερα από 5 άτομα απαιτείται και ξεχωριστό w.c. για τους εργαζόμενους.
Και το w.c. και ο προθάλαμος πρέπει να έχουν καθαρές διαστάσεις 1,00*1,20 όπως φαίνεται στο σχήμα.

katopsi

Για τον αριθμό των απαιτούμενων w.c. υπολογίζουμε πρώτα την δυναμικότητα του καταστήματος σε άτομα. Αφού υπολογιστεί η δυναμικότητα επιλέγεται ο αριθμός των w.c. σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μέχρι 40 άτομα 1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)
Από 41 μέχρι 120 2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1 γυναικ.)
Από 121 μέχρι 250 4 αποχωρητήρια (2 + 2)
Από 251 μέχρι 500 6 αποχωρητήρια (3 + 3)

Η θέση των w.c. μπορεί να είναι και σε υπόγειο ή πατάρι θα πρέπει όμως να έχουν ένα ελάχιστο ύψος. Συνήθως εάν δεν τοποθετηθούν στο ισόγειο τοποθετούνται στο υπόγειο καθώς τα πιο πολλά πατάρια έχουν μικρό ύψος.
Καλό είναι να τοποθετούνται πόρτες συμβατικές, συμπαγείς ξύλινες με επένδυση πλαστικού και όχι πτυσσόμενες. Οι τοίχοι πρέπει να καλύπτονται με λείο και ανθεκτικό στην υγρασία υλικό για να καθαρίζονται εύκολα. Συνίσταται να επενδύονται με πλακάκια μέχρι ύψους τουλάχιστον 2,00μ. . Το ίδιο ισχύει και για τα πατώματα. Επομένως καλό είναι να αποφεύγεται η λύση της τσιμεντοκονίας, ξύλινες επενδύσεις, “γυμνές” γυψοσανίδες κ.τ.λ. .
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και λυόμενα χωρίσματα για την κατασκευή του προθαλάμου ή στις πόρτες των w.c. αν αυτό διευκολύνει. Γενικά οι προϋποθέσεις αυτές εξαρτώνται από την Υγειονομική Υπηρεσία και το μέγεθος και την χρήση του καταστήματος. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι τόσο λεπτομερής στα κατασκευαστικά θέματα και επιτρέπει κάποιες παρεκκλίσεις.
Θα πρέπει να υπάρχει φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός. Αν υπάρχουν παράθυρα απαιτείται σήτα για τα έντομα. Επίσης προφανώς θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα πλύσεως και στεγνώματος των χεριών, νιπτήρες, τουαλέτες Ευρωπαικού τύπου και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.

Χώρος Αποθήκευσης
Ο χώρος αποθήκευσης δεν είναι απαραίτητο να είναι απομονωμένος χώρος σε μικρές επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Τα προϊόντα μπορούν να τοποθετούνται σε ερμάρια ή ψυγεία μέσα στο παρασκευαστήριο ή καλύτερα δίπλα σε αυτό.

Χώρος Παρασκευαστηρίου – Κουζίνα
Ένας από τους πιο σημαντικούς χώρους του καταστήματος. Η λεγόμενη “κουζίνα”. Είναι ο χώρος που το φαγητό ή το ποτό επεξεργάζεται και μεριδοποιείται για να σερβιριστεί στους πελάτες. Όταν λέμε παρασκευαστήριο εννοούμε και έναν πάγκο με ένα νεροχύτη και μία καφετιέρα για την παρασκευή καφέ. Ο χώρος αυτός θεωρείται κύριας χρήσης και πρέπει να πληρεί το ελάχιστο ύψος και να πληρεί τις απαιτήσεις της χρήσης βάσει πολεοδομίας. Το παρασκευαστήριο μπορεί να είναι ενιαίος χώρος με τονχώρο πλύσεως σκευών, ταμείου και ψυγείων και εξαρτάται από την χρήση του καταστήματος.

Αίθουσα Πελατών
Είναι ο καθαρός χώρος που απομένει αν αφαιρεθούν οι υπόλοιποι χώροι του καταστήματος και είναι ο κύριος χώρος που εξυπηρετούνται οι πελάτες. Περιλαμβάνει και τον διάδρομο από την είσοδο του καταστήματος μέχρι τα καθίσματα.
Είναι κύριος χώρος με ό,τι αυτό σημαίνει πολεοδομικά. Έτσι προφανώς δεν μπορεί να βρίσκεται στο υπόγειο ενώ για το πατάρι εξαρτάται από το πως χαρακτηρίζεται αυτό στα σχέδια της πολεοδομίας και το καθαρό του ύψος. Γενικά καλό είναι να έχει ένα ύψος καθαρό γύρω στο 2,40μ. αλλά και πάλι αυτό ποικίλει από το έτος κατασκευής του κτιρίου.
Από πλευρά πυροσβεστικής νομοθεσίας οι διάδρομοι προς την είσοδο – έξοδο θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος. Για μεγάλα καταστήματα απαιτείται και έξοδος κινδύνου. Επίσης εάν υπάρχουν πόρτες προς κοινόχρηστο τμήμα του κτιρίου π.χ. έξοδος προς το κεντρικό κλιμακοστάσιο θα πρέπει να είναι ειδικές πόρτες πυράντοχες.
Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός.

Εξαερισμός Καταστήματος
Ο εξαερισμός του καταστήματος πρέπει να είναι συνεχής τεχνητός ή φυσικός. Γενικά αν υπάρχουν επαρκείς πόρτες και παράθυρα και το κατάστημα είναι μικρό δεν απαιτείται τεχνητό μέσο.
Για την απαγωγή των οσμών της κουζίνας εάν μιλάμε για ψήσιμο κρέατος θα πρέπει να γίνεται απαγωγή των οσμών με απορροφητήρα. Το ίδιο και για τις φριτέζες τηγανίσματος. Θα πρέπει να γίνεται συχνός καθαρισμός του συστήματος και συντήρηση του. Γενικά για μικρά καταστήματα μπορεί να μην ζητηθεί μηχανολογική μελέτη και τοποθέτηση κεντρικής καπνοδόχου μέχρι την ταράτσα. Πάντως σε κάθε περίπτωση αν οι γείτονες ενοχλούνται θα υπάρχει πρόβλημα. Για αυτό η χρήση φίλτρων και η συντήρηση πρέπει να είναι συνεχής.

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται το κάπνισμα με κάποιες εξαιρέσεις. Δύνεται η δυνατότητα κατασκευής εντός των καταστημάτων μεγαλύτερων των 70Μ2, χώρων αποκλειστικά για καπνίζοντες που θα διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους χώρους και θα έχουν σύστημα εξαερισμού. Για τα καταστήματα με εμβαδόν μέχρι 70Μ2 ο ιδιοκτήτης δηλώνει στην άδεια λειτουργίας εάν επιθυμεί να εξυπηρετεί αποκλειστικά καπνίζοντες ή όχι. Τέλος το κάπνισμα επιτρέπεται στους υπαίθριους χώρους του καταστήματος εάν υπάρχουν, προσοχή όμως δεν νοούνται ως υπαίθριοι χώροι π.χ. οι πρασιές πολυκατοικίας που κλείνονται περιμετρικά με πρόχειρες κατασκευές.