Αποδείξεις στη χύμα πώληση κρασιού – τσίπουρου – τσικουδιάς

Example blog post alt

Αποδείξεις στη χύμα πώληση κρασιού – τσίπουρου – τσικουδιάς

Σύμφωνα με την απόφαση, που εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ, επιβάλλεται η έκδοση αποδείξεων λιανικής στις οποίες, εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), θα αναγράφονται υποχρεωτικά η ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών.

Στην απόφαση αυτή κατέληξαν οι αρμόδιες αρχές εξαιτίας της ανάγκης διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων στις αγορασθείσες και πωληθείσες ποσότητες οίνου και αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή.

Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής είναι καθολική και καταλαμβάνει τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών που πραγματοποιούνται από καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως ενδεικτικά κάβες, καταστήματα εστίασης και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων που πραγματοποιούνται λιανικώς από τους αγρότες του κανονικού ή του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..

Δεν ισχύουν, επίσης, οι απαλλαγές από τη χρήση Φ.Η.Μ. που προβλέπονται με τις διατάξεις της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/2014.

ΟΙ αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α μπορούν να εκδίδουν τα σχετικά στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ..

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ΠΟΛ

Πολυνομοσχέδιο: Δείτε το όπως ψηφίστηκε

Πολυνομοσχέδιο: Δείτε το όπως ψηφίστηκε Ψηφισθέν ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε το κείμενο

Αφορά τις διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για:

Φορολογικές διατάξεις

Παρακράτηση φόρου 5% σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο και ξεναγούς

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως «στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%».

Παγιώνονται οι διατάξεις για τους περιστασιακά απασχολούμενους, δηλαδή να φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών/συνταξιούχων εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ρύθμιση θεμάτων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων στο Υπουργείο Οικονομικών.

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έξοδα επιχειρήσεων οι ασφαλιστικές εισφορές νέων θέσεων εργασίας προσαυξημένες κατά ποσοστό 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και της μισθολογικής δαπάνης κατά το έτος πρόσληψης.

Η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. ως κύρια κατοικία προς συγγενείς.

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίοι κάνουν έναρξη εργασιών μπορούν να υπαχθούν απευθείας στο καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ.

Εταιρείες καπνικών προϊόντων

Οι εταιρίες θα καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση σε περίπτωση κατάσχεσης προϊόντων τους (50.000 τεμαχίων και άνω.), γιατί θεωρείται ότι έχουν αντικειμενική ευθύνη.

Φόρος μεταφοράς επιβατών

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27/1975, υπόκεινται σε φόρο για το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων από ελληνικούς αερολιμένες και λιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού.

Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων

Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη διανεμηθέντα κέρδη υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους. Τα ίδια ισχύουν και όταν ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων.

Εργασιακά – ασφαλιστικά

Περιγράφονται ως βασικές προτεραιότητες η συνέχεια της εφαρμογής της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας.

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων

Αφορά τους νέους συνταξιούχους

Οι αλλαγές σε εξωδικαστικό μηχανισμό – νόμο Κατσέλη

Όσοι δανειολήπτες ζητούν την υπαγωγή τους στο Νόμο Κατσέλη θα αντιμετωπίσουν άρση τραπεζικού απορρήτου, ενώ θα μπορούν να υπάγονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και των επιχειρηματικών οφειλών που δημιουργήθηκαν πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2017.

Διαφοροποιούνται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τρίτους για τις οποίες παίζει ρόλο ο χρόνος βεβαίωσης, από τις οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες κρίσιμος καθίσταται ο χρόνος γέννησης της οφειλής, με σκοπό να μη χάνει για αυτές ο οφειλέτης το δικαίωμα ρύθμισης των εισφορών του 2017, αν αυτές βεβαιώθηκαν το 2018.

Όσον αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας θα γίνεται βάσει της εμπορικής αξίας, αν υφίσταται έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων.

Επίσης, αν ο οφειλέτης καθυστερεί την πληρωμή τουλάχιστον τριών μηνιαίων δόσεων που ορίστηκαν για το διάστημα από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, τότε θα παύει να ισχύει η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, υπό την προϋπόθεση ο πιστωτής να του έχει στείλει εξώδικο.

Προβλέπεται η δυνατότητα ομόρρυθμων εταίρων να υποβάλλουν και οι ίδιοι αίτηση για τη ρύθμιση των δικών τους οφειλών και η δυνατότητα υποβολής αίτησης επιχειρήσεων, που δεν υπάγονται στην κανονική διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, που όμως επιθυμούν να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους.Προβλέπεται άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Διατάξεις, που αφορούν τα φάρμακα και τους φαρμακοποιούς

Προβλέπεται η μηδενική συμμετοχή για τους ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για τη θεραπεία χρόνιων και σοβαρών παθήσεων από 10%.

Θεσπίζεται για τους φαρμακοποιούς ως αντικίνητρο πώλησης αλλά και ως αντιστάθμισμα στην αύξηση των δαπανών του ΕΟΠΥΥ ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων off patent.

Αναπτυξιακές διατάξεις

Μεταρρύθμιση για την απλούστευση των επιμέρους διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, με τη πρόσθεση νεων ΚΑΔ.

Τροποποιείται το πλαίσιο που αφορά την απονομή του Ελληνικού Σήματος, αλλά και την παρακολούθηση των εμπορικών σημάτων.

 

πηγη: https://www.paskedi.gr/

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις επιχειρήσεις εστίασης

Τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών για την εξυπηρέτησή τους από τις επιχειρήσεις εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ -μπαρ κτλ) υπενθυμίζει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής με αφορμή την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.

Όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν τα εξής:

Τιμοκατάλογος

– Ζητάτε τον τιμοκατάλογο του καταστήματος. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν έναν ανά δύο τραπέζια και να τον διαθέτουν σε κάθε πελάτη πριν από την παραγγελία.
– Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι γραμμένοι υποχρεωτικά στα Ελληνικά και προαιρετικά σε κάποια άλλη γλώσσα.
– Ένας κατάλογος πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναρτημένος στην είσοδο του καταστήματος.
– Πρέπει πάντα να αναγράφονται οι τελικές τιμές, καθώς την ένδειξη: «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
– Εάν διαθέτουν κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα ή λαχανικά, πρέπει να αναγράφονται στον κατάλογο με την ένδειξη «κατεψυγμένο» καθώς και «προμαγειρεμένο» ή «προτηγανισμένο» για φαγητό.
– Στις σαλάτες πρέπει να αναγράφεται η ονομασία  όπως την ορίζει το κατάστημα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν.
– Πρέπει να αναγράφεται το είδος των ελαίων που χρησιμοποιείται σε ωμή μορφή στα φαγητά.
– Δεν επιτρέπεται η χρέωση του “κουβέρ” (π.χ. σέρβις).
– Πρέπει να διατίθεται τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής.
Προσοχή! Ζητάτε πάντα απόδειξη και ελέγχετε τα είδη που παραγγείλατε

Δελτίο Παραπόνων

Τα καταστήματα μαζικής εστίασης υποχρεούνται να τηρούν «Δελτίο Παραπόνων» σε ειδική θήκη, σε εμφανές σημείο στην έξοδο του καταστήματος εις τριπλούν, ώστε να συμπληρώνεται από τον καταναλωτή εφόσον έχει παράπονο και να αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου κάθε Περιφέρειας.

πηγη: http://www.haniotika-nea.gr/ta-dikeomata-ton-katanaloton-stis-epichirisis-estiasis/

Κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε ισχύ!!! Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Οι αρχές και οι κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους
θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ιδίως το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των φυσικών προσώπων.

Ολα τα χρέη σε δόσεις – Ρύθμιση «ανάσα» για τους επαγγελματίες

Χρέη 125.000 ευρώ από 50.000 που είναι σήμερα προς ΑΑΔΕ και ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ρυθμίζουν μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ στις ρυθμίσεις θα μπορούν να μπαίνουν και οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Αυτό προβλέπουν μεταξύ άλλων οι αλλαγές που συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί και αναμένεται να θεσμοθετηθούν έως τις αρχές Ιουνίου για τον εξωδικαστικό ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων.
Την ίδια ώρα αλλαγές έρχονται και στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, με βασική αλλαγή την άρση του τραπεζικού απορρήτου. Τόσο στον εξωδικαστικο όσο και στον νόμο Κατσέλη στόχος είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων κόκκινων δανειοληπτών αλλά και η αντιμετώπιση όσων κρύβονται πίσω από τα παραθυράκια που σήμερα αφήνει ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Τι προβλέπεται
Αναφορικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό στις παρεμβάσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων:
– Η δυνατότητα ρύθμισης και των οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν κατά το 2017 προς Δημόσιο (ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ αντίστοιχα) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές). Η ένταξη  στον εξωδικαστικό θα αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δάνεια σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31 Δεκεμβρίου 2017.
– Η αύξηση του ποσού οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις 125.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και πρόσθετα 125.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ.
– Η δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους να μπορούν  ρυθμίσουν και τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Σε αυτήν την περίπτωση η επιλεξιμότητά τους θα κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.
– Η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών που κατασχέθηκαν από το Δημόσιο (και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές) με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
– Η υποχρέωση των πιστωτών (Δημόσιο και τράπεζες) να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και την καταψήφιση προτάσεων ρύθμισης του οφειλέτη.
– Η παροχή δυνατότητας χρήσης της πλατφόρμας για αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (π.χ. αγρότες), προκειμένου να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους και προς τράπεζες
– Ο καθορισμός κριτηρίου επιλογής οφειλών μικροπιστωτών που εξαιρούνται της ρύθμισης (κάτω του 1,5% των συνολικών οφειλών ή των 2 εκατ. ευρώ) και οι οποίοι κατέχουν ακριβώς το ίδιο ποσό οφειλής στο όριο του 15% των συνολικών οφειλών ή των 20 εκατ. ευρώ.
– Η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς εταιρείες leasing και factoring αναγνωρίζοντας την ενισχυμένη θέση τους έναντι μη εξασφαλισμένων πιστωτών.
– Η υποχρέωση ελέγχου δανείων με εγγύηση του Δημοσίου με σκοπό να διαπιστώνεται αν όντως ισχύει η εγγύηση.
– Η κατάργηση απαίτησης προσκόμισης δικαιολογητικών, οι πληροφορίες των οποίων παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας αιτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
– Η συμπλήρωση του περιεχομένου της αίτησης με συμπερίληψη του χρόνου στον οποίο ανάγεται το ύψος της κάθε οφειλής. Ετσι θα αποτρέπεται το ενδεχόμενο ανακριβειών ως προς το ύψος των οφειλών που οφείλονται αποκλειστικά στην προσθήκη τόκων.
– Η διαγραφή αίτησης λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο χρονικό σημείο που διαπιστώθηκαν με ταυτόχρονη δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη και ορισμού του ίδιου συντονιστή που χειριζόταν την αίτηση του οφειλέτη, χωρίς αυτή η αίτηση να θεωρείται ως μια νέα αίτηση.

Αποτελέσματα εκλογών αρχαιρεσιών Μαϊου 2018

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και την ψήφο σας στις χθεσινές εκλογές του σωβματείου.
Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά για ένα πολύ ισχυρό σωματείο με συνεργασίες που θα διεκδικεί και θα κερδίζει!
Τα αποτελέσματα των εκλογών του Σωματείου Εστίασης:
Ψηφίσαντες    54
Έγκυρα          53
Άκυρο              1
Λευκά              0
Έλαβαν:

– Ανεξάρτητη Κίνηση Εστίασης και Διασκέδασης Χανίων 32 ψήφους –> 3 ΕΔΡΕΣ
– Αγωνιστική Συνεργασία Εστίασης 21 ψήφους                                 –> 2 ΕΔΡΕΣ
Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Σαματά Αννα 28 σταυροί
2. Αποστολάκης Ιωάννης 13 σταυροί
3. Μελισσινός Κων/νος 11 σταυροί
4. Οικονομάκος Βασίλειος 19 σταυροί
5. Αλέκος Παναγιώτης 10 σταυροί
Αναπληρωματικοί:
1. Κωνσταντουδάκης Μανούσος 8 σταυροί
2. Τζεδάκης Ανδρεάς 4 σταυροί
3. Αποστολάκης Στυλιανός 7 σταυροί
4. Λαγωνικάκης Φραγκίσκος 6 σταυροί
Εκλέγονται για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Ψαρουδάκης Νεκτάριος 15 σταυροί
2. Χρυσοχεράκης Κων/νος 12 σταυροί
3. Καλαϊτζάκης Βύρωνας 11 σταυροί
Αναπληρωματικός
Μυλωνάκης Εμμανουήλ
Πάντα δίπλα σας,
Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Νομού Χανίων

ΣΤΟΧΟΙ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Κάνοντας τον απολογισμό μας ως διοικητικό συμβούλιο θέσαμε τους καινούργιους στόχους και κάναμε έναν απολογισμό των δύο τελευταίων χρόνων της ενεργούς μας δράσης.
 
ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
 
1. Ομαδική προσφυγή προς ΑΕΠΙ/GEA
2. Αίτηση του συλλόγου στο Δήμο Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για μείωση των προστίμων για τους κοινόχρηστους χώρους
3. Σχολείο Τουρισμού
4. Εναλλακτικοί τρόποι για να απαλλαγούμε από ΑΕΠΙ/GEA/ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2016-2018
(Ενημέρωση από την κα Σαματά)
1.      2/2016: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νο 2 – Νο 3 (40 ΑΤΟΜΑ)
2.      4/2016 αύξηση ΦΠΑ –> συνάντηση με Μαργαρώνη, θεσμικές ενέργειες και προτάσεις για μείωσή του
3.      επαφές με προμηθευτές (κάβες) για εκπτώσεις προς τα μέλη μας
4.      6/2016 επαναλειτουργία του site –> www.estiasichania.com, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού τρόπου ενημέρωσης των μελών μας
5.      8/2016 διανομή κουπονιών από τα μέλη μας σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
6.      9/2016 ΛΑΕΚ 63 αιτήσεις (13 επιχειρήσεις)
7.      10/2016 ΕΦΕΤ 47 αιτήσεις
8.      24/10/2016 γενική συνέλευση συλλόγου
9.      16/11/2016 έκτακτο ΔΣ σχετικά με τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων και συνάντηση με τα μέλη μας στο γραφείο του συλλόγου μας
10.  18/11/2016 συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΒΕΧ κ. Μαργαρώνη σχετικά με τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων
11.  24/11/2016 συνάντηση με το Δήμαρχο και την αρχιτέκτονα κα. Αποστολάκη Ειρήνη σχετικά με τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων
12.  28/11/2016 ενημέρωση από Σαματά προς τα μέλη για τον κανονισμό κοινόχρηστων χώρων
13.  7/12/2016 παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων και προτάσεις για τη μη-αύξηση των ανταποδοτικών τελών και του προγράμματος “πόρτα-πόρτα”
14.  8/12/2016 παρουσία με προτάσεις στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα τη Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Χανίων.
15.  17/12/2016 ενημέρωση από το σύλλογο για το νόμο 4442/2016 σχετικά με την Τροποποίηση διαδικασίας αδειοδότησης για τη χρήση μουσικής στα ΚΥΕ
16.  20/12/2016 ενημέρωση και οργάνωση σχετικά με την ομαδική προσφυγή των μελών μας για τα πρόστιμα που προκύπτουν από το νέο κανονισμό παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
17.  31/1/2017 παρόν στη 2η διαβούλευση για τους κοινόχρηστους χώρους
18.  31/1/2017 ενημέρωση για αλλαγές του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων
19.  σεμινάρια ΛΑΕΚ και ΕΦΕΤ
20.  5/2/2017 ενημέρωση για την υποχρεωτική αναγραφή χρήσης ή μή POS και δωρεάν προμήθεια του απαραίτητου αυτοκόλλητου από το σύλλογο
21.  κατάθεση της τελικής μας πρότασης για τους κοινόχρηστους χώρους στο Δ. Χανίων
22.  17/2/2017 παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
23.  18/2/2017 αλλαγές επί του κανονισμού –> ενημέρωση μελών
24.  24/2/2017 προμήθεια δελτίων παραπόνων στα μέλη μας σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ
25.  10/3/2017 προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 (Βεργανελάκης Μιχάλης δικηγόρος) για τους κοινόχρηστους χώρους
26.  10/3/2017 επίσημη αίτηση για συμμετοχή του συλλόγου μας σε κάθε επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Χανίων
27.  31/3/2017 ενημέρωση για το βιβλίο ελέγχου καπνού και τα δελτία παραπόνων που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ΚΥΕ
28.  3/2017 έρευνα σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ σχετικά με την ποσότητα/ποιότητα των τουριστών της πόλης μας
29.  3/2017 ενημέρωση σχετικά με τους ελέγχους και τα πρόστιμα για το κάπνισμα που διενεργούνται από την Διεύθυνση Υγείας
30.  4/2017 συμμετοχή ως χορηγοί στο Τουρνουά Μπάσκετ Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ
31.  4/5/2017 συνάντηση και ενημέρωση της προέδρου στο ΕΜΑΚ ΧΥΤΥ σχετικά με την ανακύκλωση
32.  5/2017 αίτηση προς τη ΔΕΔΙΣΑ για την τοποθέτηση κίτρινων κάδων στην Παλιά Πόλη –> ανακύκλωση και μείωση ανταποδοτικών τελών
33.  5/5/2017 δελτία τύπου σχετικά με το πάρκιν στην πλατεία Κατεχάκη
34.  27/5/2017 συμμετοχή στο φεστιβάλ του Δήμου “Love your Local Market” με εκδήλωση στην οδό Νταλιάνη
35.  δελτία τύπου και επιστολές σε ΜΜΕ για να ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με το νέο κανονισμό και τις απαιτήσεις μας για τον κοινόχρηστο χώρο
36.  31/5/2017 κινητοποίηση-απεργία από όλα τα ΚΥΕ σε συνεργασία με τα τουριστικά σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους
37.  16/6/2017 συμμετοχή του συλλόγου μας στο Διοικητικό Δικαστήριο σχετικά με τον κανονισμό παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
38.  20/6/2017 συναντήσεις του ΔΣ για προσφορές από τράπεζες για τη χορήγηση POS στα μέλη μας (Παγκρήτια Τράπεζα 0,8%) και παροχή βεβαιώσεων προς τα μέλη μας
39.  4/7/2017 συνάντηση με το σύμβουλο της ΠΑΣΚΕΔΙ και ενημέρωση των μελών μας για τη δυνατότητα απαλλαγής από την ΑΕΠΙ/GEA
40.  12/7/2017 ενημέρωση για την υποχρέωση εγκατάστασης POS από τα ΚΥΕ και τα πρόστιμα
41.  19/7/2017 δελτίο τύπου για στήριξη στους αμαξάδες σχετικά με την αλλαγή ωραρίου
42.  8/2017 καθιέρωση εβδομαδιαίου newsletter ενημέρωσης προς τα μέλη μας
43.  29/8/2017 ενημέρωση προς τα μέλη μας και ερώτησή τους για τη χρήση κίτρινων κάδων στην Παλιά Πόλη (για τη μείωση των ανταποδοτικών τελών)
44.  28/9/2017 συνέντευξη σε τοπικά ΜΜΕ σχετικά με την αποχώρηση της RyanAir
45.  10/2017 συμμετοχή στην εκ νέου Επιτροπή Διαβούλευσης του Δ. Χανίων σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και στην Επιτροπή Τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστου Χώρου
46.  σεμινάρια ΛΑΕΚ και ΕΦΕΤ
47.  1/11/2017 κατάθεση πρότασης για τους κοινόχρηστους χώρους
48.  7/12/2017 συμμετοχή στη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί της
Τροποποίησης της 566/1997 κανονιστικής πράξης χρήσεων γης στην Παλιά Πόλη Χανίων
49.  21/12/2017 επιστολή προς Τροχαία για εντατικοποίηση αλκοτέστ στις γιορτές
50.  6/2/2018 ενημέρωση για το ΦΕΚ 1723 ΤΕΥΧΟΣ Β / 18-5-2017 σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που παρανομούν
51.  21/2/2018 γενική συνέλευση.
 
Χανιά 21/05/2018

Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Νομού Χανίων

Ελ.Βενιζέλου 4,3ος όροφος,Γραφείο 33
Τηλ. 6988857438

Οριστική ημερομηνία εκλογών σωματείου

                                                                                                                                   ΧΑΝΙΑ 21/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Σύλλογος Εστίασης Νομού Χανίων ανακοινώνει τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου την Τετάρτη 23 Μαϊου 2018 στο υπόγειο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 4).

Οι κάλπες θα είναι ανοικτές από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Συνάδελφοι, η δύναμη μας είστε εσείς και η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Σας περιμένουμε όλους.

 

 

Με εκτίμηση

ΔΣ 

 

                                                    

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΠΙ

Συναδελφοι,
Σας ενημερωνουμε οτι μετα απο νεωτερη συνεννοηση και ενημερωση που ειχαμε απο τον ΟΠΙ(Οργανισμο Πνευματικης Ιδιοκτησίας), οι χρήστες του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ για τις τρεχουσες χρησεις να ΜΗΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ βαση του παλιου αμοιβολογίου, μεχρι να διευθετηθει το ζητημα της εκδοσης του νεου αμοιβολογιου απο την ΑΕΠΙ με την προβλρπομενη νομιμη διαδικασια.
Σας ευχαριστουμε.

Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης Νομού Χανίων

Ελ.Βενιζέλου 4,3ος όροφος,Γραφείο 33
Τηλ. 6988857438

Χρήση σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης ελαιολάδου στα τραπέζια των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Χρήση σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης ελαιολάδου στα τραπέζια των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με το θέμα του ελαιολάδου στα καταστήματα του Κλάδου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τόσο στους επαγγελματίες του Κλάδου, όσο και στους καταναλωτές, ότι τα σερβιριζόμενα είδη (σαλάτες, χόρτα κλπ) θα πρέπει να σερβίρονται κανονικά όπως μέχρι πρότινος, περιλαμβάνοντας το ελαιόλαδο ανά μερίδα.

Από 1 η Ιανουαρίου 2018 και σύμφωνα με την νέα ΔΙΕΠΠΥ (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Παροχής Υπηρεσιών, ΦΕΚ Β΄2983/ 30-8-2017), ενότητα 48, άρθρο 42 § 4, στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει επιπλέον ελαιόλαδο ως συμπλήρωμα, θα πρέπει να του παρέχουν το ελαιόλαδο αυτό σε σφραγισμένη μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ή σε συσκευασία μιας χρήσης , η οποία θα αναγράφει τις απαιτούμενες επισημάνσεις από τον παραγωγό, και δεν θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από επόμενο πελάτη και το κατάστημα θα μπορεί εφόσον το επιθυμεί να το χρεώνει. Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 ΠΟΕΣΕ Καποδιστρίου 24 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 – 3317.301 Fax: 210 – 3317.302 http://www.poese.gr e-mail: info@poese.gr C:\Users\Marathokampiti\Desktop\ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_Ελαιόλαδο.doc 2 Η αλλαγή αυτή αποτελεί προσπάθεια ενίσχυσης της χρήσης τυποποιημένου ελαιόλαδου που αποτελεί Εθνικό στόχο για την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος.

Άλλωστε η ΠΟΕΣΕ στήριξε την καθιέρωση της συγκεκριμένης συσκευασίας (με Ευρωπαϊκό κανονισμό, παρότι δεν εκδόθηκε μετά από βέτο χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά) πριν 4 χρόνια σε συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες του Ευρωπαϊκού Νότου. Τα κακόπιστα δημοσιεύματα βλάπτουν το ίδιο το προϊόν, την προσπάθεια καθιέρωσης χρήσης τυποποιημένου ελαιολάδου και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τον Κλάδο και την λειτουργία του.

 

Από το Γραφείο Τύπου